75-ta rocznica Wywózki Polaków na Syberię.
II Polonijny Kongres Rodzinny.
Niedziela , 8 luty 2015 roku - Msza święta o godz 10:30 a.m.

<<< powrót <<<

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie2_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie3_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie4_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie5_small.jpg

violabrzezinskawokalistkazpolskilaureatkatelewizynejszansynasukcesorazkoncertudebiutynafestiwaluwopolu_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie6_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie7_small.jpg

ksdrhabmarianpokrywkateologmoralistakierownikkatedryteologiimoralnejifundamentalnejnakatolickimuniwersytecielubelskim_small.jpg

ksdrhabmarianpokrywkateologmoralistakierownikkatedryteologiimoralnejifundamentalnejnakatolickimuniwersytecielubelskim2_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie8_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie9_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie10_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie11_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie12_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie13_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie14_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie15_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie16_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie17_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie18_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie19_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie20_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie21_small.jpg

violabrzezinskawokalistkazpolskilaureatkatelewizynejszansynasukcesorazkoncertudebiutynafestiwaluwopolu2_small.jpg

violabrzezinskawokalistkazpolskilaureatkatelewizynejszansynasukcesorazkoncertudebiutynafestiwaluwopolu3_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie22_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie23_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie24_small.jpg

mszasww75tarocznicewywzekpolakwnasyberie25_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator