Podobny obraz

 

 

 

 

 

 

 

   ks. Andrzej Totzke, SChr
          Dyrektor Misji  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ks. Krzysztof Janicki, SChr

              Asystent            

 

      ks. Mariusz Lis SChr

               Asystent
 

 

 

 

"Z wielką radością i nadzieją stajemy tu dzisiaj, aby prościć Jezusa Chrystusa i Jego Matkę
o błogosławieństwo i pomoc, abyśmy mogli razem z wszystkimi, którzy kochają Trójcowo kroczyć drogą świętości. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką powierzyli nam przełożeni. Pragniemy kontynuować tę piękną, ale jakże odpowiedzialną posługę w Polskiej Misji Duszpasterskiej pod patronatem Trójcy Przenajświętszej.

Ks. Andrzej Totzke, SCh "

 

Emigracja jest okazją do odmiany życia, polepszenia swoich warunków bytowych, rozpoczęcia "od nowa", ale też stanowi wielkie zagrożenie dla życia duchowego człowieka znajdującego się w kraju o innym języku i kulturze. Chrystusowcy, wierni misji swojego zgromadzenia, podjęli w 1988r. prace w kościele Trójcy Świętej, gdzie została ustanowiona Polska Misja Duszpasterska, to znaczy, ze objęli troską pasterską wiernych mówiących po polsku, a pierwszym dyrektorem misji został ks. Władysław Gowin.

Dziękujemy Bogu za owoce duszpasterstwa, za wiernych, którzy uczestniczą w Mszach św. I korzystają z innych sakramentów, że z katechizacji korzysta ok. 600 dzieci i młodzieży. Przy parafii działa Rada Parafialna, Szkoła Sobotnia, chór, orkiestra dęta, szkoła dziecięca, koła różańcowe dorosłych i dzieci, grupa ministrantów, lektorów, kolektorów, grupy modlitewne dorosłych i młodzieży, seniorzy, i "Lajkonik".

 

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

 

 

Celem Towarzystwa Chrystusowego jest uwielbienie Boga
i apostolstwo wśród Polonii

 

Cytat...

Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi". Rz 14, 8-9

 

 

Nasze Msze Święte

Niedziela:
8:00am 10:00am
12:15pm - Msza Święta Rodzinna 
4:00pm; 8:00pm

W tygodniu:
Codziennie 8:00am
Środa i Piątek 7:30pm

I piątek miesiąca
6:30pm – Spowiedź
7:30pm - Msza święta
– Nabożeństwo Uwielbienia z prośbą
o uzdrowienie po Mszy św.

I czwartek miesiąca
6:30pm – Godzina Święta
7:30pm – Msza święta
Po Mszy świętej nabożeństwo do  św. Charbela, namaszczenie olejami świętego.

I sobota miesiąca
6:00pm – Różaniec świety
6:30pm – Msza święta

Nasz Kościół

Kościół św. Trójcy – kościół rzymskokatolicki w Chicago w stanie Illinois. Właściwie, to „Polska Misja Duszpasterska w Chicago” prowadzona przez księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Kościół i parafia są popularnie zwane Trójcowem.