Podobny obraz

Konstytucja o Liturgii mówi: "Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cala jego moc" (KL 10).


W dokumencie tym ojcowie Soboru Watykańskiego II wspominają także o zasadach wynikających z hierarchicznego i społecznego charakteru liturgii. Wskazują oni na to, że czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła, będącego sakramentem jedności, a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów. Czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, poszczególnych natomiast członków dosięgają w różny sposób zależnie od święceń, urzędów i czynnego udziału.

 

 

Lektorzy, tak jak ministranci, komentatorzy i członkowie chóru spełniają funkcję liturgiczną wynikającą z ich posługi. Ustanowieni są oni do czytania Słowa Bożego w czasie Mszy św. oraz innych obrzędów świętych. Mogą oni także w razie braku kantora recytować psalmy między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej.
W naszej parafii grupa lektorów została reaktywowana w 1988 roku, kiedy dyrektorem Polskiej Misji Duszpasterskiej im. Świętej Trójcy został ks. Władysław Gowin. Lektorzy czytają Słowo Boże podczas Mszy św., zapowiadają intencje modlitwy powszechnej oraz czytają wprowadzenie przed rozpoczęciem liturgii. Podczas swoich spotkań z księdzem opiekunem czytają i rozważają Pismo Święte.

Posługa lektorów wymaga, aby ich uczestnictwo we Mszy św.
było świadome, czynne i owocne (KL 11).

Cytat...

Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi". Rz 14, 8-9

 

 

Nasze Msze Święte

Niedziela:
8:00am 10:00am
12:15pm - Msza Święta Rodzinna 
4:00pm; 8:00pm

W tygodniu:
Codziennie 8:00am
Środa i Piątek 7:30pm

I piątek miesiąca
6:30pm – Spowiedź
7:30pm - Msza święta
– Nabożeństwo Uwielbienia z prośbą
o uzdrowienie po Mszy św.

I czwartek miesiąca
6:30pm – Godzina Święta
7:30pm – Msza święta
Po Mszy świętej nabożeństwo do  św. Charbela, namaszczenie olejami świętego.

I sobota miesiąca
6:00pm – Różaniec świety
6:30pm – Msza święta

Nasz Kościół

Kościół św. Trójcy – kościół rzymskokatolicki w Chicago w stanie Illinois. Właściwie, to „Polska Misja Duszpasterska w Chicago” prowadzona przez księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Kościół i parafia są popularnie zwane Trójcowem.