Facebook

Polska Misja Duszpasterska
pw. Świętej Trójcy w Chicago

106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

27 września 2020 r. przeżywać będziemy w Kościele 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wśród migrantów znajduje się rzesza Polaków, przebywająca poza granicami naszego kraju. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy w ich intencjach i w intencjach tych rodzin, które doświadczają ciężaru rozłąki z bliskimi osobami.

Modlitwa za Chicago i okolicę

„Modlitwa za Chicago” to nowy rodzaj wynagrodzenia i przebłagania za stare i nowe grzechy naszego miasta, to także prośba o pokój w aglomeracji Chicago i przemianę serc jej mieszkańców. Naszym celem jest dwudziestoczterogodzinna (24/7) Adoracja Najświętszego Sakramentu, bez przerwy przez dwa lata. Zamęt w Kościele, konsekwencje pandemii, niepokoje społeczne w naszym mieście wzywają nas do podjęcia działania.  Nie możemy dłużej…

Proces „Odnów mój Kościół” na Trójcowie

Pandemia wywiera ogromny wpływ na nasze życie i na życie naszych parafii. W miarę jak kościoły są ponownie otwierane, część ludzi, ze względu na konieczność zachowywania dystansu społecznego i troskę o własne zdrowie, obawia się powrotu do uczestniczenia w nabożeństwach. Jednak przez cały czas tego kryzysu odnowa duchowa pozostaje sprawą najwyższej wagi w naszych parafiach i w naszych sercach. Jako…

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb