Facebook

Różaniec do granic nieba

Jest to kolejna edycja tej modlitewnej akcji. W tym roku będziemy modlić się o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego. Będziemy również prosić o wybaczenie te dzieci, którym nie zostało dane narodzić się z winy ich rodziców oraz wołać do Boga o uzdrowienie ran tych rodziców, którzy nie ze swojej winy utracili potomstwo przed jego narodzeniem.

Ponadto zwrócimy się do wszystkich dzieci nienarodzonych, także tych zmarłych w sposób naturalny lub zmarłych tuż po porodzie, z prośbą o wstawiennictwo za nami u Boga.

Wierzymy, że są one w niebie i mogą nas wspierać swym orędownictwem.

Modlitwą różańcową ogarniemy także wszystkich zwolenników aborcji i wszystkich dewastujących świątynie w Polsce i na całym świecie prosząc o opamiętanie.

Program:

1 listopada, niedziela         6:30 wieczorem   (w ramach Zaduszek Trójcowskich)

2 listopada, poniedziałek   7:00 wieczorem

3 listopada, wtorek             7:30 rano

4 listopada, środa               7:00 wieczorem

5 listopada, czwartek         7:00 wieczorem (I czwartek miesiąca)

6 listopada, piątek              7:00 wieczorem (Polonijne Dni Maryjne)

7 listopada, sobota             6:30 wieczorem (Polonijne Dni Maryjne)

8 listopada, niedziela         3:00 po południu (Polonijne Dni Maryjne)

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: