Facebook

Życzenia bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie 2020 A.D.

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Trójcowa,

Pomimo trudnego czasu związanego z epidemią, powyższe słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Tesaloniczan, wzywają nas do postawy wdzięczności Bogu za Jego obecność wśród nas. On jak obiecał, jest zawsze z nami.

W tym szczególnym okresie, gdy przygo­towujemy się do świętowania kolejnej rocznicy przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa, pragniemy Wam złożyć życzenia, aby bogactwo tajemnic, które będziemy przeżywać, ożywiało naszą wiarę i rozpalało w nas postawę zawierzenia naszego życia Bogu.

Zasiadając do wigilijnego stołu i łamiąc się opłatkiem, pamiętajmy o sobie w modlitwie. Polecajmy Panu naszych chorych braci i siostry oraz tych, którzy im posługują w szpitalach, ośrodkach opiekuńczych i domach.

Życzmy sobie, abyśmy po pokonaniu koronawirusa, jak najszybciej mogli w pełni powrócić do naszych głębokich relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Niech Nowonarodzony Pan wszystkich nas umacnia Swoją obecnością. Błogosławionych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Holy Trinity Polish Mission wishes everyone a healthy and joyous Christmas. May the newborn Child Jesus bless each of you and your families as we welcome Him into our lives once again this Christmas.

Księża Chrystusowcy:

Ks. Andrzej Totzke SChr, proboszcz

Ks. Mariusz Lis SChr

Ks. Piotr Janas SChr

oraz Siostry Misjonarki:

Sr. Stefania Gałka MChR

Sr. Hiacynta Ratajczak MChR

Sr. Aleksandra Antonik MChR

Sr. Małgorzata Tomalka MChR

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: