Duszpasterstwo

  Home

  Biuro Parafialne
  Msze święte
  Nabożeństwa
  Sakramenty św.
  Duszp. chorych
  Duszpasterze Misji
  Siostry Misjonarki
  
  Wspólnoty i org.
  Wnętrze kościoła
  Historia parafii
  Lokalizacja
  Kontakt
  
 Aktualności

  Biuletyn
  Program Radiowy
  Foto-kronika
  Remont kościoła
  
 Linki
 
  Chrystusowcy


 

  DUSZPASTERSTWO CHORYCH 

Odwiedzamy chorych w Pierwsze Piątki miesiąca służąc im posługą sakramentalą, serdeczną rozmową oraz poradnictwem duchowym.

Na otoczeniu chorego spoczywa odpowiedzialność za jego przygotowanie na śmierć i troska o rozwój życia duchowego podczas choroby. Nie jest w stanie zrobić tego ani personel medyczny, ani nawet ksiądz kapelan czy duszpasterze miejscowi! To właśnie najbliżsi mają w swych rękach swoisty klucz do duszy cierpiącego: znajdą właściwy sposób dotarcia do jego wnętrza i odpowiednio przygotują go na spotkanie z Panem.

        Kiedy wzywać kapłana do chorego?

Nie wzywa się księdza do zmarłego już na pewno człowieka, gdyż sakramentu chorych udziela się tylko żywym. Powodem wzywania księdza jest: zawsze - życzenie chorego; niebezpieczeństwo śmierci (agonia, wypadek, nagle pogorszenie się stanu zdrowia); perspektywa poważnej operacji. Zwyczajne powinny być odwiedziny (regularne) osób przebywających w szpitalach, przewlekle chorych w domach (zakładach opieki), inwalidów i osób starszych, gdy przez dłuższy czas nie mogą korzystać z życia religijnego w parafii (choćby nawet tylko okresowo, np. w zimie).

        Co powinien wiedzieć ksiądz przed przyjściem do chorego?

Jaki jest stan jego zdrowia (psychiczny, fizyczny)? Czy będzie on mógł przyjąć Komunię Świętą, czy chory jest przytomny? Ważne jest dla posługi kapłana, czy sam zainteresowany prosił o wezwanie kapłana i udzielenie Sakramentów Świętych. Najbliżsi mogą też krótko poinformować o sylwetce religijnej odwiedzanego.

       Jak należy przygotować pokój chorego na udzielenie mu
         Sakramentów świętych?

Jeśli warunki na to pozwalają, powinien być przygotowany stół, na nim płonące świece, krzyż, woda święcona, kropidełko. Gdy ma być udzielany Sakrament Chorych, powinna być także położona na tym stole wata. Służy ona księdzu do wytarcia palców po namaszczeniu olejem chorych. Po wyjściu księdza, z szacunku dla rzeczy poświęconych, należałoby tę watę spalić. Dobrze jest przygotować także szklankę z wodą (ewentualnie łyżkę) z myślą o chorym, żeby mu było łatwiej spożyć hostię. Warto też chorym przypomnieć, że obowiązuje ich post 15. minutowy (w razie niebezpieczeństwa śmierci post nie obowiązuje), a przyjmowanie leków czy picie wody takiego postu nie łamią. Gdy chory ma słaby słuch, należy zapewnić warunki dla jego swobodnej spowiedzi św.


© 2001-2009 Trojcowo. Wszelkie prawa zastrzezone.