Wspólnoty
·  Home

·  Rada Parafialna
·  Lektorzy
·  Ministranci
·  Chór
·  Schola Dziecięca
·  Katecheci
·  Marszałkowie
·  Rycerze Miłosierdzia
·  Koła Zywego Różańca
·  Róża Dziecięca
·  Wspólnoty Modlitewne
·  Domowy Kościoł
·  Ruch Duchowej Adopcji
·  Krucjata Wyzwolenia
·  Tow. Świętego Józefa
·  Seniorzy
·  Orkiestra Dęta
·  Polska Szkoła Sobotnia
·  Zespół "Lajkonik"
·  Rada Kontraktorów
·  Stow. Emigracji Polskiej
·  Anawim

Aktualności
· Biuletyn
· Program Radiowy
· Foto-kronika
· Remont kościoła
Linki
· Chrystusowcy

 

Parafia jako "wspólnota wspólnot" 

Parafia - a w naszym wypadku misja duszpasterska - jest zgromadzeniem ochrzczonych wiernych, którzy w łączności z papieżem i biskupem lokalnym, prowadzeni duchowo przez proboszcza, budują wspólnotę opartą na łączności z Chrystusem i na wzajemnych więzach przyjaźni i miłości. Każda parafia jest częścią wielkiej wspólnoty Kościoła. Polska Misja Duszpasterska poprzez Archidiecezję Chicago jest częścią wspólnoty Kościoła powszechnego. Do naszej Misji mogą należeć wszyscy, a w szczególności ci, których łączy wspólna tradycja i język polski.

Zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II - "parafia (.) choć czasem bywa uboga w ludzi i środki, niekiedy rozproszona na rozległych obszarach, albo zagubiona w ludnych, pełnych chaosu dzielnicach wielkich metropolii, nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem, ale raczej rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności"(Christifideles laici. nr 26).

Często używa się określenia parafii jako "communio", czyli wspólnoty. Aby nasza kilkutysięczna parafia stała się komunią -wspólnotą braterską - potrzeba, by w jej strukturach powstawały mniejsze wspólnoty wspierające się na drodze do świętości. W naszej parafii istnieje szereg grup, wspólnot, które przy ścisłej współpracy z kapłanami starają się prowadzić intensywniejsze życie religijne, służyć pomocą w administracji parafii i włączać się w działalność kulturalną misji. W ten sposób nasza parafia staje się "wspólnotą wspólnot", przybliżając się do współczesnego modelu parafii.

Od blisko dwudziestu lat duszpasterstwo prowadzą Księża Chrystusowcy z wielką pomocą Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
A oto wspólnoty i grupy tworzące parafię Świętej Trójcy:

- Rada Parafialna
- Lektorzy
- Ministranci
- Chór "Śpiewajmy Panu"
- Schola Dziecięca "Dzieci Pana Boga"
- Katecheci
- Marszałkowie
- Rycerze Miłosierdzia Bożego
- Koła Żywego Różańca
- Róża Dziecięca
- Wspólnota Modlitewna "Jezus Z Nami"
- Wspólnota Młodzieży Młodszej
- Ruch Domowego Koscioła
- Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji
- Krucjata Wyzwolenia Człowieka
- Towarzystwo Świętego Józefa
- Seniorzy
- Polonijna Orkiestra Dęta "Trójcowo"
- Polska Szkoła Sobotnia Im. Trójcy Świętej
- Zespół Pieśni i Tańca "Lajkonik"
- Rada Kontraktorów
- Stowarzyszenie Samopomocy Nowej Emigracji
- Anawim.

© 2001-2009 Trojcowo. Wszelkie prawa zastrzezone.