Duszpasterstwo

  Home

  Biuro Parafialne
  Msze święte
  Nabożeństwa
  Sakramenty św.
  Duszp. chorych
  Duszpasterze Misji
  Siostry Misjonarki
  
  Wspólnoty i org.
  Wnętrze kościoła
  Historia parafii
  Lokalizacja
  Kontakt
  
 Aktualności

  Biuletyn
  Program Radiowy
  Foto-kronika
  Remont kościoła
  
 Linki
 
  Chrystusowcy


 

Duszpasterze Misji


 
Ks. Andrzej Totzke, SChr
Dyrektor Misji
parafia@trojcowo.com
 
Ks. Adam Słomiński, SChr
Asystent
 
Ks. Krzysztof Janicki, SChr
Asystent
 
Ks.Wojciech Baryski, SChr
Rezydent

"Z wielką radością i nadzieją stajemy tu dzisiaj, aby prościć Jezusa Chrystusa i Jego Matkę
o błogosławieństwo i pomoc, abyśmy mogli razem z wszystkimi, którzy kochają Trójcowo kroczyć drogą świętości. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką powierzyli nam przełożeni. Pragniemy kontynuować tę piękną, ale jakże odpowiedzialną posługę w Polskiej Misji Duszpasterskiej pod patronatem Trójcy Przenajświętszej.

Ks. Andrzej Totzke, SCh "

Emigracja jest okazją do odmiany z.ycia, polepszenia swoich warunków bytowych, rozpoczęcia "od nowa", ale też stanowi wielkie zagrożenie dla życia duchowego człowieka znajdującego się w kraju o innym języku i kulturze. Chrystusowcy, wierni misji swojego zgromadzenia, podjęli w 1988r. prace w kościele Trójcy Świętej, gdzie została ustanowiona Polska Misja Duszpasterska, to znaczy, ze objęli troską pasterską wiernych mówiących po polsku, a pierwszym dyrektorem misji został ks. Władysław Gowin.

Z uwagi na ciągle powiększająca się liczbę Polaków korzystających z naszej posługi wzrosła i obsada placówki. Obecnie w misji pracuje czterech kapłanów Towarzystwa Chrystusowego i cztery siostry Misjonarki Chrystusa Króla.

Dziękujemy Bogu za owoce duszpasterstwa, za wiernych, którzy uczestniczą w Mszach św. i korzystają z innych sakramentów, że z katechizacji korzysta ok. 600 dzieci i młodzieży. Przy parafii działa Rada Parafialna, Szkoła Sobotnia, chór, orkiestra dęta, schoła dziecięca, koła różańcowe dorosłych i dzieci, grupa ministrantów, lektorów, kolektorów, grupy modlitewne dorosłych i młodzież.y, seniorzy, i "Lajkonik".

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Celem Towarzystwa Chrystusowego jest uwielbienie Boga
i apostolstwo wśród Polonii


© 2001-2009 Trojcowo. Wszelkie prawa zastrzezone.