Duszpasterstwo

  Home

  Biuro Parafialne
  Msze święte
  Nabożeństwa
  Sakramenty św.
  Duszp. chorych
  Duszpasterze Misji
  Siostry Misjonarki
  
  Wspólnoty i org.
  Wnętrze kościoła
  Historia parafii
  Ksiązka o Trójcowie
  Lokalizacja
  Kontakt
  
 Aktualności

  Biuletyn
  Program Radiowy
  Foto-kronika
  Remont kościoła
  
 Linki
 
  Chrystusowcy


 

Historia Parafii Świętej Trójcy - Książka: s. Genowefa Potaczała, Polacy na Trójcowie, Chicago 2007.

Powstawanie parafii

Duszpasterze i współpracownicy Kościół i budynki parafialne
Szkoły Parafianie Ostatnie Lata

Powstawanie parafii

   Biorąc pod uwagę chronologię, jest to drugi polski ośrodek duszpasterski w Chicago. Powstawanie tej parafii naznaczone jest ogromnymi trudnościami. Pierwszy polski kościół - św. Stanisława Kostki (zbudowany w 1869 r.) - po kilku latach nie mieścił już przybyszow z Polski i stąd wśród parafian zrodziła się potrzeba budowy nowej światyni. Nowy kościół zbudowano w 1873 r. i nadano mu tytuł św. Trójcy. Pod wzgledem administracyjnym, była to filia kościoła św Stanisława Kostki, opiekę duszpasterską sprawowali ksieża Zmartwychwstańcy.

   Na skutek różnych nieporozumień oraz dążenia "Trójcowian" do utworzenia odrębnej parafii, po trzech latach (1876r.) kościół został zamknięty.

ładowanie

Starania parafian jednak nie ustały i po roku Władze Kościelne udzieliły pozwolenia na odprawianie mszy św. - do czasu kanonicznego uregulowania statusu kościoła św. Trójcy. Nowym pasterzem wspólnoty został ks. Wojciech Mielcuszny, przebywający gościnnie w Chicago. Po czterech latach (1881 r.), ks. Mielcuszny niestety zmarł i kościół ponownie zamknięto. Zabiegi o utworzenie parafii oparły się tym razem nawet o Stolicę Apostolską. Po raz trzeci kościół otwarto w 1889 r., ale tylko na kilka miesięcy. Powodem zamknięcia były konfliky parafian z księżmi Zmartwychwstańcami.

   Pragnienia "Trójcowan" spełnyły się w 1893r. - utworzono odrębną parafię.ładowanie Duszpasterstwo powierzone zostało księżom ze Zgromadzenia Św. Krzyża, odtąd zaczął sie prawdziwy rozwój parafii św. Trójcy. Była to prężna parafia, skupiajaca liczną Polonię, usytuowana w tzw. "Trójkącie Polskim". Tak było do połowy XX w. Postępujaca urbanizacja wymagała budowy nowych autostrad, w końcu lat 50-tych trasa szybkiego ruchu przecięła polską dzielnicę, a kościół św. Trójcy znalazl się przy autostradzie. Odpływ polskiej ludnosci z dawnego centrum polonijnego powodował stopniowe podupadanie parafii.


   W 1975 r. parafię opuścili księża ze Zgromadzenia Św. Krzyża. Od Tej pory, do 1986 r. parafia należała do księży Zmartwychwstańcw. Mimo wprowadzenia tu już od lat 60-tych mszy św. w języku hiszpańskim, parafia nie była zbyt liczna by się mogła utrzymać. Ks. Zmartwychwstancy odeszli z parafii w 1986 r., coraz bardziej realne stawało się zamknięcie parafii.

   "Trójcowo" odrodzilo sie pownonie w 1987 r. za sprawą ks. Kard. Josepha Bernardina, który utworzył w tym kościele Polską Misję Katolicką Św. Trójcy. Duszpasterstwo w tej misji zostało powierzone księżom z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Od tej pory kościół na nowo zaczęli wypełniać Polacy, przybywajacy tu z różnych częsci miasta. Kościół św. Trójcy stał się "Katedrą" Polonii. Taki stan aktualny jest do dzis.

C. D. > > >


© 2001-2012 Trojcowo. Wszelkie prawa zastrzezone.