Duszpasterstwo

  Home

  Biuro Parafialne
  Msze święte
  Nabożeństwa
  Sakramenty św.
  Duszp. chorych
  Duszpasterze Misji
  Siostry Misjonarki
  
  Wspólnoty i org.
  Wnętrze kościoła
  Historia parafii
  Lokalizacja
  Kontakt
  
 Aktualności

  Biuletyn
  Program Radiowy
  Foto-kronika
  Remont kościoła
  
 Linki
 
  Chrystusowcy


 


    Siostry Misjonarki Chrystusa Króla


 
 
     

Jest to zgromadzenie zakonne, które modlitwą i pracą wspomaga Polaków na całym świecie. Siostry pracują apostolsko, uczą cenić i zachowywać polska kulturę i tradycje. Zgromadzenie to powołał do życia Ksiądz Ignacy Posadzy, Chrystusowiec w roku 1959. Obecnie Siostry Misjonarki pracują w Polsce, a także na placówkach polonijnych w Anglii, Australii, na Białorusi, w Brazylii, Niemczech, Włoszech, Węgrzech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

W Polskiej Misji Trójcy Świętej trzy Siostry Misjonarki, na zaproszenie Księdza Dyrektora Władysława Gowina, S.Chr., rozpoczęły prace we wrześniu 1989 roku, a więc rok po objęciu duszpasterstwa przez Księży Chrystusowców. Od dłuższego czasu praca sióstr jest wpisana w rozwój tego dzieła. Od samego początku Siostry podjeły katechizacje dzieci w języku polskim, prace w biurze parafialnym, a także objeły swoja troską kościół i sale parafialną, dbając o czystość, dekoracje i układanie kwiatów. Jedna z Sióstr jest organistką. Siostry objęły swoją troską naszych Seniorów, organizując dla nich comiesięczne spotkania i pielgrzymki. Siostry katechizują w niedziele oraz od momentu powstania Polskiej Szkoły Sobotniej także i w soboty. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci objętych katechizacją przez Siostry. Jedna z Sióstr zajmuje się koordynacja katechezy przy Polskiej Misji.

Ze względu na wzrastające potrzeby obecnie w Misji pracują cztery Siostry. Siostry Misjonarki posługujące w Polskiej Misji cieszą się że mogą pełnić charyzmat Zgromadzenia poprzez modlitwę i apostolstwo służąc w Polskiej Misji.

Strona internetowa Sióstr Misjonarek

WSZYSTKO DLA BOGA I POLONII ZAGRANICZNEJ


© 2001-2012 Trojcowo. Wszelkie prawa zastrzezone.