Facebook

Nabożeństwa majowe

Maj – tak szczególny miesiąc roku, który zadziwia swoim pięknem. Przyroda mocno oddziałuje na wyobraźnię człowieka i jego doznania estetyczne. Niepowtarzalna wielobarwność, mnogość kwiatów, budzące się i powoli dojrzewające życie, różnorodność ptasich śpiewów… I taki właśnie miesiąc człowiek w swojej pobożności już dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga – Maryi. Wyrazem tego ofiarowania stały się Nabożeństwa Majowe w całości poświęcone Matce Boskiej. Ich szczególnym znakiem jest to, że odprawiane są one każdego dnia, gdy w przedwieczornej porze uspakaja się pęd całodziennej bieganiny, a ludzkie serce tak bardzo potrzebujące wytchnienia i odpoczynku powierza swe sprawy najlepszej z Matek. Oddając się w przemożną opiekę Maryi, wyśpiewujemy wezwania Litanii loretańskiej, przyzywamy wstawiennictwa Matki Jezusa, oddajemy Jej cześć i kierujemy ku niej nasze modlitewne prośby. W Litanii Loretańskiej widzimy Maryję roztropną, wierną, opiekuńczą, macierzyńską, pobożną. Widzimy Maryję, w której Bóg dokonał „wielkich rzeczy”. W Litanii przyzywamy wstawiennictwa Matki Jezusa, oddajemy Jej cześć i kierujemy ku niej nasze modlitewne prośby.

Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które będą w naszym kościele odprawiane codziennie.

O 7:30 AM – wystawienie Najświętszego Sakramentu

7:45 AM – Litania Loretańska.

Dodatkowo w środę (dla dzieci) i piątek o godz. 7:30PM

W środy nabożeństwo odbywać się będzie przy grocie Matki Bożej (jeśli pogoda na to nie pozwoli, gromadzimy się w kościele). Zadbajmy o wizerunki Maryi w naszych domach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb