Facebook

Duszpasterze

ks. Andrzej Totzke, SChr
Dyrektor Misji

ks. Piotr Janas, SChr
AsystentZ wielką radością i nadzieją stajemy tu dzisiaj, aby prościć Jezusa Chrystusa i Jego Matkę

o błogosławieństwo i pomoc, abyśmy mogli razem z wszystkimi, którzy kochają Trójcowo kroczyć drogą świętości. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaką powierzyli nam przełożeni. Pragniemy kontynuować tę piękną, ale jakże odpowiedzialną posługę w Polskiej Misji Duszpasterskiej pod patronatem Trójcy Przenajświętszej.

Ks. Andrzej Totzke, SCh

Emigracja jest okazją do odmiany życia, polepszenia swoich warunków bytowych, rozpoczęcia „od nowa”, ale też stanowi wielkie zagrożenie dla życia duchowego człowieka znajdującego się w kraju o innym języku i kulturze. Chrystusowcy, wierni misji swojego zgromadzenia, podjęli w 1988r. prace w kościele Trójcy Świętej, gdzie została ustanowiona Polska Misja Duszpasterska, to znaczy, ze objęli troską pasterską wiernych mówiących po polsku, a pierwszym dyrektorem misji został ks. Władysław Gowin.

Dziękujemy Bogu za owoce duszpasterstwa, za wiernych, którzy uczestniczą w Mszach św. I korzystają z innych sakramentów, że z katechizacji korzysta ok. 600 dzieci i młodzieży. Przy parafii działa Rada Parafialna, Szkoła Sobotnia, chór, orkiestra dęta, szkoła dziecięca, koła różańcowe dorosłych i dzieci, grupa ministrantów, lektorów, kolektorów, grupy modlitewne dorosłych i młodzieży, seniorzy, i „Lajkonik”.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

Celem Towarzystwa Chrystusowego jest uwielbienie Boga
i apostolstwo wśród Polonii

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb