Facebook

Siostry Misjonarki

SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA DLA POLONII ZAGRANICZEJ

Siostra Jadwiga Kokolus, MChR

– od 2019 roku przełożona wspólnoty Sióstr;
prowadzi sekretariat w biurze parafialnym
oraz koordynuje katechizację w Polskiej Szkole im. Trójcy Świętej

Siostra Hiacynta Ratajczak, MChR

– od 2016 roku posługuje w zakrystii w kościele Świętej Trójcy.

Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, SChr

– założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek i współzałożyciel Księży Towarzystwa Chrystusowego

Jest to zgromadzenie zakonne, które modlitwą i pracą wspomaga Polaków na całym świecie. Siostry pracują apostolsko, uczą cenić i zachowywać polska kulturę i tradycje. Zgromadzenie to powołał do życia Ksiądz Ignacy Posadzy, Chrystusowiec w roku 1959. Obecnie Siostry Misjonarki pracują w Polsce, a także na placówkach polonijnych w Anglii, Australii, na Białorusi, w Brazylii, Niemczech, Włoszech, Węgrzech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

W Polskiej Misji Trójcy Świętej trzy Siostry Misjonarki, na zaproszenie Księdza Dyrektora Władysława Gowina, S.Chr., rozpoczęły prace we wrześniu 1989 roku, a więc rok po objęciu duszpasterstwa przez Księży Chrystusowców. Od dłuższego czasu praca sióstr jest wpisana w rozwój tego dzieła. Od samego początku Siostry podjęły katechizacje dzieci w języku polskim, prace w biurze parafialnym, a także objęły swoja troską kościół i sale parafialną, dbając o czystość, dekoracje i układanie kwiatów. Jedna z Sióstr jest organistką. Siostry objęły swoją troską naszych Seniorów, organizując dla nich comiesięczne spotkania i pielgrzymki. Siostry katechizują w niedziele oraz od momentu powstania Polskiej Szkoły Sobotniej także i w soboty. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci objętych katechizacją przez Siostry. Jedna z Sióstr zajmuje się koordynacja katechezy przy Polskiej Misji.

Ze względu na wzrastające potrzeby obecnie w Misji pracują trzy Siostry. Siostry Misjonarki posługujące w Polskiej Misji cieszą się że mogą pełnić charyzmat Zgromadzenia poprzez modlitwę i apostolstwo służąc w Polskiej Misji.
Od 2018 roku w Polskiej Misji Trójcy Świętej posługują dwie Siostry: w zakrystii, w biurze parafialnym i w katechezie. 

WSZYSTKO DLA BOGA I POLONII ZAGRANICZNEJ

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb