Facebook

Dodatkowe zapisy do szkoły polskiej

Informujemy, że Polska Szkoła  przy naszej parafii przyjmuje jeszcze dzieci, zarówno do szkoły, jak też do przedszkola. Można zapisać maluchy już od 3 lat. Dzieci mają okazję mówić, bawić się, śpiewać, uczyć się wierszyków po polsku, religii i przygotować się w przyszłości do sakramentów świętych. Do zerówki przyjmowane są dzieci 5-letnie, a do pierwszej klasy 6-letnie. W tym roku otwieramy również klasę dla dzieci nie mówiących po polsku. Zajęcia trwają w soboty od 9 do 1 po południu. Podtrzymywanie znajomości drugiego języka przynosi dziecku duże korzyści i rozwija intelektualnie. Więcej informacji kontaktowych na stronie internetowej szkoły: szkolanarojcowie.com.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb