Facebook

Uroczystości patryiotyczno-religijne na Trójcowie

W niedzielę, 21 stycznia 2018 r. o godz.10 w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chicago, w 30-lecie posługi naszego zgromadzenia w tej parafii, została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę z wprowadzeniem do „katakumb” tej 125-letniej świątyni, ziemi z tzw. Łączki – miejsca pochówku pomordowanych przez UB żołnierzy niezłomnych.

Uroczystości przewodniczył ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy udziale ks. Zygmunta Ostrowskiego SChr, ekonoma Prowincji Północnoamerykańskiej i o. Marka Janowskiego SJ.  

Na Mszy św. zgromadziło się ponad tysiąc osób, w tym rodacy z metropolii chicagowskiej wraz z Konsulem RP Pawłem Janickim i Piotrem Semeniukiem, przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych, harcerze, delegacje ponad trzydziestu polonijnych szkół z pocztami sztandarowymi i kombatanci. W modlitwie wzięła udział liczna delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy z Prezesem dr Jarosławem Szarkiem.

W kazaniu patriotycznym ks. Wójcik wskazał na trzy najważniejsze domy duchowe człowieka: rodzinę, Kościół i ojczyznę. „W kościele – wyjaśniał – tak jak w domu rodzinnym, uczymy się patriotyzmu i gromadzimy całe bogactwo historii życia naszych przodków, a więc i historię narodu polskiego…. Już od sześciu pokoleń rodacy, tu w chicagowskiej metropolii tworzą nierozerwalne dzieje Polski z Kościołem. Ta polonijna katedra konsekrowana w 1906 r. jest tego dowodem. Bo jak powiedział ówczesny abp Franciszek Albin Symon: Ten kościół będzie na zawsze kościołem katolickim i polskim. Niech ta świątynia będzie szkołą polskiej modlitwy w waszej ojczystej mowie zanoszonej.”

Po zakończeniu Mszy św. ziemia z tzw. Łączki została przeniesiona do katakumb pod kościołem. Tam też odbyło się spotkanie Prezesa IPN z Polonią i zaprezentowano film animowany „Niezwyciężeni”.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb