Facebook

Światowy dzień życia konsekrowanego

2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzony jest w Kościele katolickim Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Celem tego dnia jest szczególna refleksja nad darem życia poświęconego Bogu, dziękczynienie i modlitwa za konsekrowanych.

Kto świętuje 2 lutego? Warto pamiętać, że nie każdy ksiądz jest osobą konsekrowaną, istnieje natomiast całkiem liczna grupa świeckich konsekrowanych. Osoby konsekrowane to osoby, które w sposób szczególny poświęcają życie Bogu. Łączy je konsekracja, która wiąże się ze złożeniem Bogu ślubów czystości oraz najczęściej również ubóstwa i posłuszeństwa, choć zależy to od formy życia konsekrowanego. Specyfiką danej formy czy wspólnoty mogą być również inne przyrzeczenia czy zobowiązania.

Wszystkim, którzy oddali swoje życie Chrystusowi i weszli w szczególną relację miłości przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, a zwłaszcza Siostrom Misjonarkom Chrystusa Króla i Księżom Chrystusowcom, składamy najlepsze życzenia, światła Bożego Słowa i mocy Chrystusa na każdy dzień posługiwania.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb