Facebook

Nabożeństwa wielkopostne w naszej Misji

Liturgia Środy Popielcowej wprowadza nas w okres Wielkiego Postu, który dla wierzących jest czasem pokuty, refleksji nad słowem Bożym oraz okazją do przemyślenia swojego życia. Aby owocnie przeżyć ten czas i otrzymać potrzebne nam łaski warto uczestniczyć w nabożeństwach wielkopostnych.

Nabożeństwa wielkopostne w naszej Misji:

Gorzkie Żale

Niedziele Wielkiego Postu o godz. 3:30

Droga Krzyżowa

Piątki Wielkiego Postu o godz. 3:00pm i 7:30pm

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 7:30pm poprowadzą następujące grupy naszej Misji:

28 lutego – Jezus z nami, Vox Domini

6 marca – Rycerze Miłosierdzia

13 marca – Lektorzy i ministranci

20 marca – Młodzież bierzmowana, Duc in Altum

27 marca – Dzieci i katecheci

3 kwietnia – Róże Różańcowe

Gdy uczestniczymy w piątki Wielkiego Postu w Drogach Krzyżowych, możemy również korzystać ze związanych z nimi odpustów. Przedstawiamy warunki, na jakich można je uzyskać. Odpust można ofiarować za siebie lub za jedną osobę zmarłą.

Wymagane jest zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, do których należą:

– bycie w stanie łaski uświęcającej;

– przyjęcie Komunii świętej;

– odmówienie modlitwy w intencjach, w których modli się ojciec święty (ten warunek wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”);

– wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego;

– wymaganie czynności związanej z odpustem.

Taką czynnością związaną z odpustem jest właśnie w tym przypadku odprawienie Drogi Krzyżowej. Aby uzyskać odpust, odprawiając Drogę Krzyżową, należy uwzględnić:

– odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym); musi być 14 krzyżyków;

– rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);

– wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); – jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wedle podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb