Facebook

Stypendia dla młodzieży akademickiej

Już po raz trzeci Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii przyznaje prestiżowe Stypendia Akademickie im. św. Jana Pawła Wielkiego. Biskup Andrzej P. Wypych w imieniu „Ligi” z wielką radością zawiadamia, że grupa szesnastu stypendystów otrzymała już prestiżowe, odnawialne Stypendia Akademickie Ligi im. św. Jana Pawła Wielkiego. W roku akademickim 2020/21 przyznanych zostanie piętnaście stypendiów w wysokości $5,000. Każde jest przygotowane przez ,,Ligę” dla kwalifikującej się polonijnej młodzieży akademickiej w regionie VII obejmującym stany: Illinois, Indiana i Wisconsin. Gratulujemy otrzymanego stypendium ubiegłorocznym stypendystom i ich rodzinom, i zapraszamy potencjalnych stypendystów polskiego pochodzenia, którzy aktywnie angażują się w pracach swojej parafii i współpracujących z nimi polonijnych organizacjach, do ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2020/21. Termin składania aplikacji i wymaganych dokumentów upływa z dniem 30 marca 2020 roku. Po więcej informacji dotyczących kwalifikacji stypendialnej, jak również kryteriów przyznawania stypendiów oraz dokumentów do pobrania należy odwiedzić stronę ,,Ligi” www.catholicleaguepolonia.org.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: