Facebook

Wielki Post z Katechizmem w tle…

Wiedza religijna pomaga nam stać na straży naszej wiary i rozwijać się duchowo. Z tej racji w Adwencie wprowadziliśmy katechezy w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego. W Wielkim Poście podejmujemy kontynuację naszych katechez dla dorosłych, które będą głoszone w środy i piątki podczas Mszy świętej o godz. 7:30pm.

Tematy katechez wielkopostnych:

Środa, 4 marca – Pismo Święte w życiu Kościoła

Środa, 11 marca – Nauczanie Kościoła

Piątek, 13 marca – Wiara

Piątek, 20 marca – Bóg jest jeden

Piątek, 27 marca – Bóg jest Prawdą i Miłością

Środa, 1 kwietnia – Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny

Środa, 8 kwietnia – Bóg objawia swoje imię

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb