Facebook

Zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi oraz odnowienie przyrzeczeń

25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego odbędzie się „Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta”. Podczas Mszy św. transmitowanej o godz. 8:00 rano, bedziemy modlić się za osoby, które po 33 dniowym przygotowaniu, prywatnie w swoich domach, zawierzą się Bogu. Podczas Mszy świetej nastąpi odnowienie przyrzeczeń tych, którzy już wcześniej się zawierzyli. Zapraszamy do duchowej łączności i pamiętajmy o świecach.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: