Facebook

Nowenna do Ducha Świętego ze świętą Marią od Jezusa Ukrzyżowanego

Od jutra rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego. W tym roku będziemy korzystać z tekstów rozważań, które w oparciu o życie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki), przygotowała s. Lucyna – karmelitanka bosa, była przełożona klasztoru Małej Arabki w Betlejem. Zapraszamy codziennie!

„Mała Arabka” żyła błogosławieństwem ubogich w duchu. Urodziła się w biedzie. Jej rodzice byli biedni. Mieszkali w ubogim galilejskim miasteczku Ibillin. Po „męczeństwie” zmuszona była tułać się i ukrywać, była służącą, uchodźcą, żyła w biedzie. Nazywano ją „Arabką”. A ona sama określała się mianem „Małe Nic”. I ta uboga dziewczyna ułożyła prościutką modlitwę, w której trzy wersety zwrócone są do Ducha Świętego a trzy do Najświętszej Maryi Panny. Okazało się, że ta mała, pozornie bardzo uboga modlitwa obiegła cały świat. Mariam zawsze podkreślała, że to Bóg jest Wszystkim, a ona niczym, i składała całą swoją ufność w Duchu Świętym i Maryi, na których pomoc tak bardzo liczyła. „Ja tylko nawlekam igłę. Bóg czyni resztę” – powiedziała 16 maja 1876 roku.

Siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego przed każdym działaniem prosiła Ducha Świętego o natchnienie, które przyjmowała z radością i realizowała z niesłychanym dynamizmem, co pozwoliło jej przedsięwziąć tak trudne dzieła jak fundacja aż trzech klasztorów – które żyją do dnia dzisiejszego – w ciągu zaledwie jedenastu lat, nie licząc innych ważnych inicjatyw również uwieńczonych sukcesem. To Duch Święty jest sprawcą dynamizmu człowieka.

Mariam uczy nas prosić Ducha Świętego, by prowadził nas „drogą prawdy”, zgodnie z wolą Pana. Na tej drodze, tak często usłanej kolcami, prośmy Maryję, by przekonała nas o tym, że jest naszą Matką. Niech Najświętsza Dziewica nauczy nas – jak nauczyła Mariam – żyć z ufnością i oddaniem się Bożemu Miłosierdziu, nieustannie wzywać pomocy Ducha Świętego i znajdować radość i pokój w Bogu, który jest samą miłością. Siostra Mariam z Betlejem zaprasza, abyśmy wysławiali nieskończone miłosierdzie Pana, jak to wyraziła słowami, które w jakimś sensie są podsumowaniem jej życia: Liczę na miłosierdzie tak bardzo Dobrego Boga! Któż jak Bóg?

W Nowennie pozwalamy prowadzić się Modlitwą do Ducha Świętego, która, jak mówiła św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, „została wygrawerowana w jej sercu”. Jak się to dokonało, opowiedziała matce Eliaszy od Jezusa, swojej mistrzyni w Karmelu w Pau. Było to, wspomniała matka, w maju 1869 roku, czyli niecałe dwa lata po wstąpieniu Mariam do tamtejszego Karmelu. Rok wcześniej, 24 maja, święta otrzymała łaskę przebicia serca, a później – po kilku trudnych miesiącach walki duchowej –  usłyszała:

Duchu Święty, natchnij mnie.

Miłości Boga, pochłoń mnie.

Po prawdziwej drodze prowadź mnie,

Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,

Z Jezusem błogosław mnie.

Od wszelkiego zła,

od wszelkiej iluzji,

Od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie.

Właśnie dlatego każdy dzień naszej nowenny otwiera modlitwa  „Duchu Święty, natchnij mnie”.

Każdy dzień jest poświęcony rozważaniu kolejnego wezwania tej modlitwy.

Każdy dzień wiąże się z określoną intencją.

Każdy dzień jest opatrzony odpowiadającym danej intencji fragmentem Pisma świętego i krótką myśl św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego.

Trwajmy w Wieczerniku wraz z Maryją i Apostołami w intencjach: Kościoła, świata i naszych osobistych.

Źródło: www.karmel.pl

Rozważania na kolejne dni nowenny znajdziemy na stronie: https://www.karmel.pl w dziale Formacja

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: