Facebook

Święcenia kapłańskie w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej

We wtorek, 19 maja 2020 r., dwóch naszych diakonów zastanie wyświęconych na prezbiterów przez JE ks. bpa Grzegorza Balcerka. Uroczystość ta odbędzie się w Kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Podczas tej samej Mszy Świętej wyświęcony zostanie również nowy diakon – kleryk Chris Michael Czapla. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach, aby jak najlepiej przygotowali się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Informacje o Mszach Świętych Prymicyjnych  2020

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: