Facebook

Jerycho Różańcowe

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w Księdze Jozuego. Jerycho to jedno z najstarszych miast na świecie. Widział je Mojżesz, gdy z góry Nebo patrzył na Ziemię Obiecaną, lecz nie doszedł do niego… Po nim prowadził lud jego następca, Jozue, i postanowił je zdobyć, choć nie było to łatwe. Miasto, na ówczesne czasy – było nie do zdobycia.

Bóg, roztaczając pieczę nad swoim wiernym ludem, chciał, aby zamiar Jozuego przybrał pomyślny obrót, toteż nakazał, aby „wszyscy uzbrojeni mężowie” codziennie, przez sześć dni, niosąc w orszaku Arkę Przymierza, przy głośnych dźwiękach trąb z wielkich rogów baranich, okrążali kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia mieli okrążyć miasto aż siedem razy… Kiedy za siódmym razem znowu zadęto w trąby, lud wydał gromki okrzyk wojenny. I w tym momencie potężne mury rozsypały się w gruz.

Tak też i dzisiaj, setki ludzi wierzących, mając w pamięci tamtą szczególną Boską interwencję, z ufnością podejmują Jerycha różańcowe, wierząc, że ich gorliwa, nieustanna modlitwa, zdolna jest, przy pomocy Bożej, skruszyć największe zło. Bo Jerycho to nieprzerwane czuwanie osób przed Najświętszym Sakramentem. Nieustannie ktoś się modli, jak nieustannie trwało dęcie w słynne już trąby jerychońskie, aż do skutku, który zapowiedział sam Bóg.

W czasie naszego Jerycha będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny Polski, o dobry wybór prezydenta Polski oraz o pokojowe rozwiązanie problemów związanych z niepokojami społecznymi w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy na to modlitewne czuwanie, które rozpocznie się w piątek, 26 czerwca, po Mszy świętej wieczornej, a zakończy się w sobotę 27 czerwca poranną Mszą świętą o godz. 8:00am.

UWAGA! Nie będzie Jerycha różańcowego z 3 na 4 lipca 2020

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb