Facebook

Rejestracja nowych wyborców na II turę wyborów Prezydenta RP

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez stronę internetową https://ewybory.msz.gov.pl na II turę głosowania w wyborach Prezydenta RP zostanie uruchomiona w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. o godz. 00.00 (czas lokalny). Dla wyborców zamieszkałych na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego rejestracja będzie możliwa przez 24h do 29 czerwca br. 23.59 (czas chicagowski). Głosowanie w Chicago w II turze będzie możliwe wyłącznie korespondencyjne.

Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie – zgłoszenia pozostają ważne na II turę.

Nowych zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: