Facebook

Rejestracja wyborców w wyborach Prezydenta RP

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że 9 czerwca 2020 r. rozpoczęła się REJESTRACJA WYBORCÓW do głosowania za granicą w wyborach Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). REJESTRACJA trwa do PONIEDZIAŁKU 15 CZERWCA 2020 r. Osoby zarejestrowane do spisu wyborców przed 10 maja br. są ujęte w nowym spisie wyborców, ale muszą potwierdzić swój udział w głosowaniu korespondencyjnym („zmień sposób glosowania”).

Na terenie Stanów Zjednoczonych można głosować wyłącznie korespondencyjnie.

Polecana jest elektroniczna rejestracja wyborców na stronie: ewybory.msz.gov.pl

Nowi wyborcy wybierają opcję: „Rozpocznij rejestrację”

Wcześniej zarejestrowani wyborcy wybierają opcję: „Zmień sposób głosowania”

Zarejestrowani wyborcy, którzy zmienili miejsce pobytu kontaktują się z konsulatem: chicago.legal@msz.gov.pl

Więcej informacji: www.gov.pl/web/usa

Rejestrować się mogą osoby na stale zamieszkałe za granicą oraz na stale zamieszkałe w Polsce, a przebywający czasowo za granicą.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą można znaleźć na stronie wybory.gov.pl Wybory prezydenckie zaplanowane są na niedzielę, 28 czerwca 2020 w godzinach 7:00 – 21:00 czasu lokalnego z wyjątkiem krajów Ameryki Południowej i Północnej, gdzie głosowanie odbędzie się dzień wcześniej. Ewentualna druga tura wyborów odbyłaby się w niedzielę, 12 lipca.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb