Facebook

Słowo Proboszcza

Wdzięczni Bożej Opatrzności i przepełnieni radością od niedzieli, znów możemy gromadzić się w naszym trójcowskim kościele. Nasze szczęście jest tym większe, że ponowne otwarcie świątyni następuje w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, czyli w nasz odpust. Chociaż jeszcze obowiązują nas pewne restrykcje tj. nakaz noszenia maseczek, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego, to jednak nie może to nam przysłonić najważniejszego faktu: będziemy ponownie w obecności żywego Boga, który wydaje się za nas podczas Najświętszej Ofiary Mszy świętej.

Przeżywana w Kościele uroczystość Trójcy Przenajświętszej, odsłania przed nami jeden z najbardziej charakterystycznych elementów chrześcijaństwa, które stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca (por. KKK 234). Bóg widząc, że Trójca Święta jest dla ludzi niesamowitą tajemnicą, etapami odkrywał przed nami samego siebie w Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. W czasach Starego Testamentu objawił się najpierw jako Ojciec. W czasach Nowego Testamentu Pan Bóg objawił się nam w Osobie Syna. Wreszcie, po Wniebowstąpieniu, objawił się Kościołowi w Osobie Ducha Świętego.

Chociaż tajemnicę Trójcy odsłania przed nami Księga Pisma Świętego i Księga Stworzenia, to jednak poznamy ją w pełni dopiero w niebie: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy  zaś poznamy twarzą w twarz” (1Kor 13,12).

Co wnosi w nasze życie dzisiejsza uroczystość? Ona uczy nas wspólnoty i zachęca nas do budowania więzi podobnych do tych, które łączą poszczególne Osoby Trójcy Świętej.  Tę wspólnotę odczuwaliśmy szczególnie podczas tych ostatnich tygodni przymusowej izolacji. Od wielu osób otrzymuję potwierdzenie, że dzięki codziennym transmisjom online z naszego kościoła, tworząc wirtualną Trójcowską rodzinę internetową, wspieraliśmy się duchowo. Słyszałem też, że niektórzy po raz pierwszy, dzięki tym relacjom mieli okazje codziennie uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwie majowym. Chciałbym również wspomnieć o dużej frekwencji podczas Nowenny do Dzieciątka Praskiego i św. Antoniego. Oczywiście nie była to idealna sytuacja. Codziennie, kiedy jako wasi duszpasterze, modląc się za Was i podejmując również różnego rodzaju inicjatywy duszpasterskie           tj. błogosławieństwo Eucharystyczne waszych domów, modlitwa za miasto czy nawet przygotowanie paczek świątecznych, uświadamialiśmy sobie fakt, że nie możemy zmarnować tego czasu. Nie miało sensu frustrować się z powodu sytuacji, lecz trzeba było podejmować działania, które byliśmy w stanie uczynić. I w tym miejscu pragnę Wam podziękować, za zrozumienie i współpracę w tym szczególnym okresie.

Teraz przyszedł czas, aby powrócić do normalności. Choć nadal obowiązuje dyspensa kardynała od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej, nie zwlekajmy jednak z powrotem do życia sakramentalnego. Od poniedziałku przywracamy normalny grafik sprawowania sakramentów.

Msze Święte w niedziele odprawiamy o 8:00am; 10:00am (suma); 12:15pm (rodzinna); 4:00pm; 8:00pm (dla młodych). W tygodniu: codziennie o 8:00am i dodatkowo we środy i piątki o 7:30pm

Spowiedzi słuchamy od poniedziałku do soboty od 7:30am do 8:00am; we środy i piątki od 7:00pm do 7:30pm; w niedziele: pół godziny przed każdą Mszą św.

Obowiązują nas ograniczenia, na które nie mamy wpływu, ich przestrzeganie potrzebne jest nie tylko po to, by chronić siebie nawzajem, ale również byśmy mogli spotykać się w naszym kościele.

Od przyszłej niedzieli na jednej Mszy świętej będzie mogło być do 250 osób, dlatego zgodnie z zaleceniem kurii chęć uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii będziemy musieli potwierdzić korzystając ze strony internetowej www. trojcowo.com lub dzwoniąc do biura parafialnego w godzinach urzędowania. Ten obowiązek nie dotyczy Mszy w tygodniu i spowiedzi.

Proszę Was, przyjmijcie te wszystkie restrykcje w duchu odpowiedzialności i miłości za całą wspólnotę Kościoła, którą tworzymy.

Obraz, który znajduje się w naszym głównym ołtarzu pokazuje nam harmonię i uporządkowanie w relacjach poszczególnych Osób Trójcy Świętej i takiej dojrzałej miłości uczmy się od Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Ks. Andrzej Totzke SChr

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb