Facebook

Proces „Odnów mój Kościół” na Trójcowie

Pandemia wywiera ogromny wpływ na nasze życie i na życie naszych parafii. W miarę jak kościoły są ponownie otwierane, część ludzi, ze względu na konieczność zachowywania dystansu społecznego i troskę o własne zdrowie, obawia się powrotu do uczestniczenia w nabożeństwach. Jednak przez cały czas tego kryzysu odnowa duchowa pozostaje sprawą najwyższej wagi w naszych parafiach i w naszych sercach. Jako Archidiecezja wiemy, że droga do duchowej odnowy wiedzie przez systematyczny i trwały wzrost grona uczniów – misjonarzy Jezusa, rozpalanie ognia Jezusa w naszych sercach i dzielenie się Nim z innymi poprzez gościnność, wychodzenie naszej wspólnoty do innych i wspólne dzieła duszpasterskie. Inicjatywa Odnów mój Kościół rozpoczyna się w każdej grupie od „fazy rozeznania i decyzji”. Proces ten koncentruje się na odnowie strukturalnej i najlepszej konfiguracji zasobów materialnych w ramach grupy. Przykładem może tu być najlepsze wykorzystanie zasobów w celu wsparcia kompetentnego personelu parafialnego, posiadania trwałych budynków, parkingów, itp., które będą w jak najlepszy sposób służyły w wypełnianiu służby. Kiedy to zostanie już ustalone, zespoły zaczną koncentrować się na odnowie duchowej parafii i uaktywnieniu życia parafialnego. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, musimy przejść do fazy odnowy duchowej tak sprawnie jak będzie to możliwe. Z tego powodu Archidiecezja przesunęła datę rozpoczęcia fazy rozeznania i decyzji dla parafii w naszej okolicy. Niewielkie zmiany zaszły również w ugrupowaniach. Teraz będą to trzy grupy: Grupa 1: bazylika św. Jacka, par. Matki Bożej Łaskawej, par. św. Sylwestra Grupa 2: parafia św. Alojzego, par. św. Jadwigi, par. św. Jana Berchmansa, par. św. Marii od Aniołów Grupa 3: Polska Misja Duszpasterska Trójcy Świętej, par. św. Stanisława, par. św. Jana Kantego. Naszą grupę początkowo obejmowało więcej parafii. Opierając się jednak na analizie dynamiki demograficznej okolicznych, a także na praktycznych zagadnieniach jak ułatwić ten proces, archidiecezja uznała, że zmiana grup może pomóc w bardziej owocnym rozeznaniu potrzeb wymienionych parafii. Proces Odnów mój kościół w naszym rejonie pierwotnie planowany był na lata 2022-2023. Rozpoczniemy ten proces jednak jesienią tego roku, prawdopodobnie w połowie października i być może za pomocą wirtualnych spotkań. Oznacza to, że mała grupa parafian z Trójcowa spotykać się bedzie z innymi przedstawicielami z parafii św. Stanisława i św. Jana Kantego, aby ocenić potrzeby naszej okolicy i scenariusze potrzebne do dokonania zmian strukturalnych, które najlepiej będą służyły naszym wspólnotom. Rezultaty tego procesu są różne – od znaczących konsolidacji w obszarach o dużych wyzwaniach finansowych i małej aktywności wiernych, przez zmianę harmonogramów Mszy św., aż po możliwość koordynacji posługi z sąsiednią parafią w obszarach o silniejszych podstawach organizacyjnych i strukturalnych. W procesie tym, oprócz zmiany terminu rozpoczęcia, w dużej mierze wszystko pozostanie takie samo, jak miało być uprzednio. Będzie wystarczająco dużo czasu na modlitewne rozważanie różnych scenariuszy i dzielenie się pomysłami z zespołem grupującym. W trakcie całego procesu będziemy się koncentrować na odnowie. Będziemy to robić przez pomnażanie grona uczniów Jezusa, budowanie wspólnoty i inspirowania do składania świadectwa. Pierwsza faza rozeznawania i decyzji skupi się na strukturach organizacyjnych i fizycznych potrzebach koniecznych do wsparcia tych imperatyw w dzisiejszej rzeczywistości. Więcej szczegółów zostanie udostępnionych w najbliższych tygodniach.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: