Facebook

Renew my Church – decyzja Kardynała

Poniżej prezentujemy ostateczną decyzję kardynała Błażeja Cupicha odnośnie przyszłości naszej Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Świętej Trójcy oraz parafii św. Stanisława Kostki i parafii św. Jana Kantego:

Każda z parafii / misji zachowa swoją obecną strukturę.

  • Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej nadal będzie służyć wspólnocie korzystając z posługi księży należących do Towarzystwa Chrystusowego.
  • Kanonicy Regularni św. Jana Kantego nadal będą służyć parafii św. Jana Kantego.
  • Ks. Anthony Bus nadal będzie pełnił funkcję proboszcza parafii św. Stanisława Kostki.
  • Scenariusz zatwierdzony przez zespół grupy parafii, rekomendowany przez Komisję i wsparty przez kardynała Cupicha przewiduje, że w przyszłości, kiedy ks. Bus nie będzie mógł już posługiwać jako proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, proboszczem tej parafii zostanie wyznaczony kapłan należący do grona Kanoników Regularnych św. Jana Kantego.
  • Parafia św. Jana Kantego i parafia św. Stanisława Kostki pozostaną oddzielnymi parafiami, aby zapewnić szczególną troskę o rozwój swoistego charyzmatu każdej z parafii. Charyzmat parafii św.

Zachęca się każdą ze wspólnot do dalszej współpracy w ramach wszystkich posług duszpasterskich, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania wysiłków na rzecz wzmocnienia Akademii św. Stanisława Kostki.”

Oto pełna treść dokumentu:

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb