Facebook

Dzień Świętości Życia

21 marca, w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, podczas każdej Mszy Świętej, będzie można dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tekst przyrzeczenia dostępny będzie w ławkach i zachęcamy do udziału w tym jakże ważnym duchowym wydarzeniu. Adopcja polega na wzięciu w duchową opiekę na 9 miesięcy nieznanego nam poczętego dziecka, którego życie jest zagrożone aborcją. Zobowiązaniem jest codzienna specjalna modlitwa, odmówienie dziesiątki różańca z rozważaniem tajemnicy życia Jezusa i Maryi oraz można dołączyć dobrowolne postanowienie. Pomocą może być korzystanie z aplikacji na telefon: „Adoptuj Życie”.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb