Facebook

Mateusz Talbot – patron alkoholików i osób cierpiących na inne uzależnienia

Miesiąc trzeźwości – obchodzony corocznie w sierpniu czas, w którym Kościół katolicki w Polsce zachęca wiernych (i nie tylko) do całkowitej abstynencji od alkoholu. Kościół zachęca wszystkich Polaków o świadectwo powstrzymania się od picia z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych.

Sierpień jako miesiąc trzeźwości jest przeżywany od 1984 roku. Wybrano sierpień ze względu na szczególne czczenie i „nagromadzenie” świąt maryjnych w tym czasie. Również w dniu 26 sierpnia 1956 roku w święto Matki Bożej Częstochowskiej, w dzień odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości”. Stąd też zachęta do podjęcia choćby miesięcznej abstynencji.

Warto przy tej okazji zapoznać się z osobą Czcigodnego Sługi Bożego Mateusza Talbota, patrona alkoholików i osób cierpiących na inne uzależnienia

Mateusz Talbot urodził się w 1856 roku w Dublinie. Był jednym z dwanaściorga dzieci Elżbiety i Karola Talbotów. W wieku 12 lat podjął pierwszą pracę w składzie win i szybko uzależnił się od alkoholu. Przez 18 lat  zatracał się alkoholowym nałogu. W wieku 28 lat, odrzucony przez „kolegów od kieliszka”, gdy nikt już nie chciał ani pożyczyć mu pieniędzy, ani w żaden sposób pomóc, zrozumiał swoją dramatyczną sytuację, co było początkiem nawrócenia.

„Porzucenie alkoholu przez Mateusza było najbardziej niezwykłym cudem, a jego nawrócenie i naśladowanie naszego Pana było przykładem dla niezliczonych pracowników takich jak ja”. – Larry McLoughlin, kolega z pracy Mateusza

Stopniowo zaczął powracać do wiary, której nie praktykował przez lata trwania w nałogu. Niewykształcony, prosty robotnik stał się „tytanem modlitwy” i jednym z największych czcicieli Jezusa Eucharystycznego. Swoje życie poświęcił modlitwie i pokucie, łącząc je z ciężką fizyczną pracą w dublińskim porcie. „Mateusz robił w godzinę to, co inni w dwie. Mateusz nie był przyzwyczajony do robienia rzeczy tylko po to, by je wykonywać”. – Koledzy z firmy T&C Martin

Już za życia Mateusza znajomi doznawali łask, gdy zwracali się do swojego kolegi z prośbą o modlitwę. „Mateusz był nadzwyczajnie pobożnym i świątobliwym człowiekiem, który cały czas wolny od pracy poświęcał modlitwie”. – Jeden ze znajomych Mateusza Talbota Zmarł w wieku 69 lat w drodze do kościoła, przeżywszy w trzeźwości 41 lat. Po jego śmierci odkryto pokutne łańcuchy, które nosił na swoim ciele. Dzięki nim zaczęto interesować się jego skrytym życiem. Obecnie wiele osób modli się o beatyfikację Sługi Bożego Mateusza Talbota.

Więcej o Słudze Bożym Mateuszu Talbocie można dowiedzieć się ze strony www.mateusztalbot.pl oraz profilu www.facebook.com/slugabozymateusztalbot, które szerzą wśród internautów informacje o życiu Mateusza Talbota. Autor strony oraz profilu wydał także w ostatnim czasie książkę „Matt Talbot Święty alkoholik”, która jest owocem dziewięciu lat zbierania informacji na temat życia Mateusza Talbota.

Źródło: https://opoka.news/kim-byl-mateusz-talbot-patron-pierwszego-dnia-tygodnia-modlitw-o-trzezwosc

Modlitwa o beatyfikację Mateusza Talbota:

Panie, Ty w swoim słudze, Mateuszu Talbocie, dałeś nam wspaniały przykład zwycięstwa nad nałogiem, gorliwego wypełniania obowiązków i głębokiej czci Najświętszego Sakramentu. Niech jego życie wypełnione modlitwą i pokutą doda nam odwagi, byśmy podejmowali nasze krzyże i naśladowali naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ojcze, jeśli jest Twoją wolą, by umiłowany Twój sługa został wywyższony przez Kościół Święty, daj nam poznać moc jego wstawiennictwa przez łaski, których nam udzielisz za jego przyczyną. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z 4 kwietnia 2000, nr 397(K)2000.

Litania do Mateusza Talbota

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, urodzony w ubóstwie i nędzy – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który cierpiałeś z powodu nałogu ojca-alkoholika – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, którego dotknęła utrata dziecięcej niewinności – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który jako nastolatek Uległeś nałogowi alkoholowemu – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który z tego powodu popadłeś w długi – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który zniżyłeś się do okradania żebraka – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który potem daremnie próbowałeś żebrakowi wynagrodzić – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, którego wiarę krępowała zasłona uzależnienia – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, błogosławiony przez świętą matkę, która nigdy nie przestała modlić się na różańcu – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, którego trawiła nieznośna żądza alkoholu – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, od którego z drwinami i kpiną odwrócili się koledzy – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, złamany, poniżony i upokorzony – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, leżący przed tabernakulum, dręczony żądzą picia, słyszący jedynie odpowiedź Jezusa „Pragnę” – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, którego Szatan powstrzymywał przed przystępowaniem do Eucharystii – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, którego Chrystus uwolnił, by mógł przystępować do Eucharystii – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu, który poprzez modlitwę do Maryi, zostałeś uwolniony z więzów alkoholowej obsesji – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który odwróciłeś się od zła by w ubóstwie i niedostatku służyć Bogu – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który rozdałeś wszystko ubogim – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, całkowicie przemieniony i podtrzymany przez Najświętszy Sakrament – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, tak oddany Maryi, że nie wypuszczałeś z rąk jej różańca – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, przyjacielu świętego Franciszka z Asyżu – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, tercjarzu franciszkański – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, przyjacielu św. Teresy z Avili, św. Katarzyny Sieneńskiej i św. Teresy z Lisieux – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, ostojo i pociecho dla alkoholików i ich rodzin – módl się za nami

Czcigodny Mateuszu Talbocie, który całe swoje życie zawierzyłeś zwycięskiej łasce Chrystusa – módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Czcigodny Mateuszu Talbocie

Aby Pan Bóg raczył wysłuchać prośby naszej

Módlmy się

Czcigodny Mateuszu Talbocie, uzależniony od Boga, spójrz na wszelkie nasze zmagania z różnymi nałogami, które zniewalają nas i dręczą nasze dusze, serca i umysły, oślepiając nas na zbawcze światło Chrystusa. Poprzez swoje modlitwy, spraw aby nasze oczy były otwarte by widzieć łaskę zbawienia w Bogu w Trójcy Jedynym, który zawisł na Krzyżu aby nas wyzwolić. Ojcze, rozlej na nas swoje światło i błogosławieństwo w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen

Źródło: https://info.wiara.pl/doc/2358067.Lekcja-trzezwosci/2

Nowenna

Od 1 do 9 sierpnia można włączyć się do nowenny za uzależnionych modląc się poprzez wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Bożego Mateusza Talbota. Można to uczynić za pośrednictwem strony: https://nowenny.pl/matt-talbot—nowenna-za-uzaleznionych (dołączamy do nowenny poprzez podanie imienia oraz adresu e-mail – trzeba potwierdzić subskrypcję nowenny klikając na otrzymany link, a po potwierdzeniu na podany adres e-mail będziemy otrzymywać tekst nowenny na kolejny dzień), lub też pobierając na swój telefon aplikację mobilną: nowenny.pl

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb