Facebook

41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Miesiąc sierpień obfituje w wiele różnych ważnych wydarzeń religijnych i patriotycznych. 29 sierpnia podczas Mszy świętej o godz. 10:00 będziemy dziękować Bogu w 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, wydarzenia otwierającego drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i skupionego wokół niego ogromnego, wolnościowego, demokratycznego ruchu społecznego.

Podczas tej Mszy świętej będziemy chcieli też wyrazić naszą wdzięczność wobec pana wicekonsula Piotra Semeniuka, który kończy swoją pracę w okręgu konsularnym w Chicago. Panu Piotrowi dziękujemy za pełną poświęcenia pracę na rzecz Polski, Polaków i Polonii oraz za życzliwość, którą zawsze darzył Trójcowo. Dziękujemy też za świadectwo wiary jego i jego bliskich, bo przez kilka lat rodzina pana Piotra należała do Trójcowa. I nie mówimy żegnaj, ale do zobaczenia.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb