Facebook

Dzień Nauczyciela

Człowiek współczesny słucha chętniej świadków niż nauczycieli,
a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami,

św. Paweł VI

Kochanym Nauczycielom i Katechetom, szczególnie z naszej Polskiej Szkoły na Trójcowie, życzymy wytrwałości w pracy i dziękujemy za trud i poświęcenie, jakie wkładacie w nauczanie dzieci i młodzieży. Na drodze najpiękniejszych zmagań i trudów, troski o wychowanie człowieka, tak niezwykłej istoty noszącej w swojej duszy podobieństwo do Boga – pragniemy życzyć jak największych sukcesów i radości oraz satysfakcji z powołania nauczycielskiego.

Niech Bóg będzie wam nagrodą i źródłem prawdziwej satysfakcji życiowej. Niech On pomnoży dobro, które tworzycie w służbie człowieka potrzebującego. Niech obdarzy Was pokojem i radością w Waszym życiu osobistym i zawodowym…

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: