Facebook

Kongres Rodzin Polonijnych – 20-21 listopada 2021

„Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii/lockdownu” – to temat kolejnego Międzynarodowego Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada 2021 roku w formie online. W czasie Kongresu zostaną podjęte kwestie dotyczące relacji w małżeństwie i rodzinie oraz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w trudnym czasie pandemii. Będzie też czas na świadectwa małżeństw i rodzin, dyskusje, a także na wspólną modlitwę i wieczór artystyczny w wykonaniu rodzin z Polski i Polonii. Serdecznie zapraszamy!

 „Tematyka Kongresu będzie trochę odbiegać od tej, do której się przyzwyczailiśmy, to znaczy nie będziemy patrzeć na rodzinę i małżeństwo z punktu widzenia duszpasterskiego, ale popatrzymy oczami psychologów, pedagogów, osób, które zajmują się rodziną i małżeństwem w trudnych sytuacjach. Niewątpliwie taką trudną sytuację przeżywaliśmy i nadal przeżywamy” – powiedział bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zapraszając na IV Kongres Rodzin Polonijnych, który po raz kolejny odbędzie się online.

ZAPISY do 19 LISTOPADA 2021

ZAPISY za pomocą formularza – Kongres Rodzin Polonijnych

Linki do zalogowania na komunikator Zoom (dwa osobne linki na dwa dni Kongresu) otrzymają Państwo w potwierdzeniu zapisów oraz w dodatkowym mailu, który zostanie wysłany w dniu 19.11.2021.

Dwudniowe spotkanie rodzin polonijnych rozpocznie się w sobotę, 20 listopada. W sesji przedpołudniowej uczestnicy zajmą się tematem relacji małżeńskich i rodzinnych w czasie pandemii. Wysłuchają m.in. prelekcji na temat wpływu pandemii na kondycję rodziny oraz wykładu o czasie trudnym jako szansie. Po przerwie odbędą się wykłady na temat kondycji zdrowotnej i zadań wychowawczych w czasie pandemii i lockdownu, jak: „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w czasie pandemii”, „Wsparcie duchowe rodzin w czasie pandemii”, „Smartfonowe dzieciństwo wyzwaniem dla rodziny w okresie pandemii” czy też „Metody wspomagania rodziny przez szkołę w procesie edukacji domowej”.

Na niedzielę zaplanowano część praktyczną Kongresu składającą się z warsztatów i dyskusji w grupach tematycznych dotyczących przeciwdziałania niepożądanym konsekwencjom pandemii. Wśród tematów będą m.in. „Psychologiczna pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w edukacji domowej” czy też „Jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii?”.

Jak podkreślił bp Lechowicz, będzie również czas na świadectwa małżeństw i rodzin, rozmowy, zadawanie pytań, odpowiedzi oraz na wspólną modlitwę. „Jeżeli tych wszystkich spraw, które leżą nam na sercu, nie zawierzymy Panu Bogu, to istnieje ryzyko, że sami sobie z naszymi problemami nie poradzimy” – powiedział Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. „Zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy i przeżyjemy dobry i owocny czas wspólnie” – zachęcił. Wyraził też nadzieję, że w przyszłym roku rodziny polonijne spotkają się już bezpośrednio.

I Kongres Rodzin Polonijnych miał miejsce od 26 do 27 października 2019 roku w La Ferte–sous–Jouarre pod Paryżem. W związku z pandemią kolejne Kongresy były organizowane w formie online. Pierwszy z nich odbył się 21 listopada 2020 roku pod hasłem: „Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”. Kolejne spotkanie, którego temat brzmiał: „Idź i odbuduj mój Kościół… domowy” miało miejsce 16 stycznia 2021 roku.

www.emigracja.episkopat.pl/ BP KEP

PROGRAM

Sobota, 20 listopada 2021 (Część teoretyczna Kongresu)

10.00 Wprowadzenie – Ks. bp dr Wiesław Lechowicz,  Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

SESJA I

RODZINA POLONIJNA W DOBIE PANDEMII

moderator: Ks. dr hab. Józef Młyński, prof. UP/UKSW (Polska, UP, UKSW)

10.15 Relacje małżeńskie i rodzinne w trudnym czasie pandemii, Dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW (Polska, UKSW)

10.45 Wpływ sytuacji pandemicznej na kondycję rodziny, Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. AKW (Polska, AKW)

11.15 Czas trudny – czas niezwykły: szanse rodziny wobec niespodziewanych wyzwań, Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Polska, KUL)

11.45 Świadectwa małżonków: Maria i Jacek Krawczykowie (Francja)

12.00 Anioł Pański

PRZERWA

SESJA II

KONDYCJA ZDROWOTNA W CZASIE PANDEMII

moderator: Dr Grażyna Koszałka (Niemcy, PRR)

12.30 Wpływ pandemii na zdrowie fizyczne, Dr n. med. Izabela Czekaj (Szkocja, PRR)

13.00 Problemy psychiczne i sposoby wsparcia specjalistycznego, Ks. dr Marcin Zarębski (Włochy, DPR)

13.30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w czasie pandemii, Dr Bożena Bassa (Polska, ISNAR AKM)

14.00 Wsparcie duchowe rodzin w czasie pandemii, Ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM (Polska, UAM)

14.30 Świadectwa rodzin: Rodzina Goncerzów (Irlandia); Rodzina Mieloszyńskich (Niemcy)

15.00 PRZERWA

SESJA III

ZADANIA WYCHOWAWCZE W WARUNKACH LOCKDOWNU

moderator: Ks. dr Krzysztof Wolski (Polska, ISNAR AKM)

16.00 Smartfonowe dzieciństwo wyzwaniem dla rodziny w okresie pandemii Mgr Małgorzata Więczkowska (Polska, Edukacja Medialna)

16.30 Metody wspomagania rodziny przez szkołę w procesie edukacji domowej Dr Andrzej Mazan (Polska, Kolegium św. Rodziny)

17.00 Dzieci i młodzież w czasie pandemii – diagnoza zagrożeń, Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ (Polska, PWSZ)

17.30 Świadectwa rodzin: Rodzina Horochów (Niemcy)

17.45 Zakończenie części teoretycznej Kongresu, Ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

18.00 PRZERWA

20.00 WIECZÓR ARTYSTYCZNY z zawierzeniem Rodzin św. Józefowi w wykonaniu Rodzin: Kuczajów, Wiśniewskich i Burzyńskich

21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 21 listopada 2021 (Część praktyczna Kongresu)

15.00 Słowo wprowadzające, Ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

SESJA IV

PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOŻĄDANYM KONSEKWENCJOM PANDEMII

15.15 Wprowadzenie do paneli dyskusyjnych i warsztatów

moderator: Sylwia Sułkowska, Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia, Konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP

15.45 – 17.15 PANELE DYSKUSYJNE I WARSZTATY W GRUPACH TEMATYCZNYCH (do wyboru)

1. Wzmocnienie duszpasterstwa rodzin na emigracji w czasie pandemii – ks. Przemysław Drąg (Polska)

2. Wychowanie do życia w rodzinie na emigracji – jak poprowadzić katechezę – Maria Krawczyk (Francja)

3. Emigracyjne poradnictwo rodzicielskie w czasie pandemii wsparciem rodzin – Beata i Michał Pielorzowie (Polska)

4. Wsparcie psychoterapeutyczne rodzin na emigracji – Agnieszka Waszkiewicz i Patrycja Czupryńska (Szkocja)

5. Wzmocnienie więzi rodzinnych w czasie pandemii – Małgorzata Walaszczyk (Polska)

6. Opieka nad rodzinami po niekorzystnej diagnozie prenatalnej w okresie pandemii COVID-19 – Urszula Tataj-Puzyna (Polska)

7. Pandemia czasem na duchową terapię rodziny – o. Stanisław Jarosz, Wiesława Kowalska (Polska)

8. Jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii? – Joanna Łukjaniuk (Polska)

9. Zachowania prozdrowotne i profilaktyka – ginekolog katolicki dla przyszłych i obecnych rodziców – Maria Konecka (Włochy)

10. Wykorzystanie zasobów domowych w edukacji pozaszkolnej metodą projektów dla dzieci i rodziców – Andrzej Mazan (Polska)

11. Psychologiczna pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w edukacji domowej – Paweł Jurczyk (Polska)

12. Szkolenie liderów polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego w czasie pandemii – Bożena Bassa (Polska) i Grażyna Koszałka (Niemcy)

Patronat honorowy:

• Ks. bp dr Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Patronat medialny:

• Katolicka europejska platforma informacyjna www.duszpolonia.org

• Radio Bobola Londyn portal

• PolskiFR.fr

Organizatorzy:

• Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

• Fundacja Pomoc Rodzinie

Współorganizatorzy:

• Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach (ISNAR AKM)

• Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Warszawa

• Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. dr med. J. Rötzera w Warszawie (INER Polska)

• Poradnia Familiaris (Niemcy)

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb