Facebook

Życzenia bp. Lechowicza z okazji uroczystości Chrystusa Króla

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to święto tytularne Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Z tej okazji bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, skierował Swoje życzenia i podziękowania za oddaną posługę dla Polonii i wśród Polonii.

Życzenia bpa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Sługa Boży, kard. August Hlond, którego 140.rocznicę urodzin w bieżącym roku obchodzimy, podczas homilii w ramach VI Kongresu Chrystusa Króla w 1939 roku w Lublanie powiedział, że święto Chrystusa Króla jest „świętem prawdy objawionej, świętem jej głosicieli i obrońców”. Do tego grona należą Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej!

Z okazji Waszego patronalnego święta życzę Wam potrzebnych sił fizycznych i duchowych, koniecznych do głoszenia i bronienia prawdy o Bogu miłującym człowieka i o człowieku, z którym się Bóg solidaryzuje, czego najwyższym przykładem jest Chrystus – Król Wszechświata, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Służcie nadal naszym rodakom – polskim emigrantom, naśladując Jezusa i dochowując wierności woli założycieli Waszych Zgromadzeń – kard. Augusta Hlonda i o. Ignacego Posadzego.

Uroczystość Chrystusa Króla skłania mnie także do wyrażenia wdzięczności Bogu za Wasze powołanie i za Waszą oddaną posługę dla Polonii i wśród Polonii. Modlę się, byście cieszyli się hojnymi łaskami Jezusa i znajdowali w realizacji swego powołania jak najwięcej radości.

Ponieważ co dopiero zostałem wybrany Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej na kolejną kadencję dlatego ośmielam się też prosić o modlitwę w intencji mojego pasterzowania. Serdecznie Wam dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na dalszą dla dobra naszych braci i sióstr, polskich emigrantów.

Zawierzam Was Chrystusowi Królowi Wszechświata i z serca błogosławię na bycie głosicielami i obrońcami prawdy objawionej!

Bp Wiesław Lechowicz, 

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb