Facebook

Seminarium Odnowy wiary w Duchu Świętym

Czym jest Seminarium?
Marcin Jakimowicz, dziennikarz „Gościa Niedzielnego” dzieli się swoim doświadczeniem:
„ Seminarium Odnowy Wiary jest cyklem dziesięciu konferencji, cotygodniowych spotkań w grupach i codziennej, wiernej osobistej modlitwy. To czas, w którym dorośli słuchają formacyjnych prelekcji, modlą się, adorując Najświętszy Sakrament, a po powrocie do domów (to najmniej spektakularny, ale być może najważniejszy element tej układanki!) każdego dnia obcują ze słowem Bożym. A ponieważ sam Bóg obiecał, że Jego słowo krąży tak długo, aż wyda owoc, nie jest to zmarnowany czas.
Seminarium kierujemy do każdego, kto: myśli, że nie ma czasu na modlitwę; chce się modlić, ale nie wie jak; pragnie umocnić swoją relację z Bogiem; sam nie wie, w co wierzy; słyszał o Jezusie i chce Go lepiej poznać i chciałby zacząć naprawdę żyć wiarą” – wyjaśniają organizatorzy spotkań. Tematy dotykają najważniejszych kwestii wiary. Uczestnicy słyszą m.in. o rozeznawaniu duchowym, przebaczeniu i uzdrowieniu, działaniu Ducha Świętego, grzechu i nawróceniu, roli Maryi i osobistej relacji z Bogiem.
Seminaria kończą się zazwyczaj modlitwą wstawienniczą, co dla wielu uczestników jest prawdziwą nowością. Wspólnym mianownikiem tych rekolekcji jest przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Solidny fundament, podstawa relacji.
Idea Seminarium Odnowy Wiary, która sięga 1965 roku i od tego czasu dzięki doświadczeniu tysięcy uczestników zdążyła się wykrystalizować, zrodziła się w szkołach nowej ewangelizacji. Jej nadrzędnym celem jest przylgnięcie do Bożego słowa. Ta forma syntezy istoty wiary, będąca „porozumieniem ponad podziałami”, nie jest domeną żadnego z ruchów, nikt nie ma na nią copy­rightu. Organizują ją same parafie, klasztory, prowincje zakonne, katecheci, wspólnoty oazowe czy grupy Odnowy w Duchu Świętym”.

Może Pan zaprasza Ciebie?

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb