Facebook

Niedziela Słowa Bożego

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – św. Hieronim
Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego.
To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy
i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.
Tegoroczną inicjatywą w naszej Misji będzie przeczytanie Pisma Świętego. Dlatego zachęcamy,
aby każda Rodzina podjęła się zadania przeczytania jednej księgi Pisma Świętego.
Zostały przygotowane pamiątkowe formularze, na których umieszczone są poszczególne księgi Pisma Świętego. Rodzina, która podejmie się przeczytania jednej księgi proszona jest o wybranie kartki z daną księgą, wypełnienie jej i pozostawienie dolnej części formularza w koszyku. Formularze dostępne są na stoliku w środku kościoła. Jeśli uda się nam zebrać 73 rodziny, to do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego całe Pismo Święte zostanie przeczytane przez naszą wspólnotę
. Zachęcamy do otwartości na tę inicjatywę.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: