Facebook

Nowy Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

W poniedziałek 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, którym został bp Piotr Turzyński. Od 2011 roku tę funkcję pełnił bp Wiesław Lechowicz, który w styczniu br. został mianowany biskupem polowym Wojska Polskiego. 

Biskup Turzyński urodził się 28 września 1964 w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. Studiował patrologię w Rzymie, gdzie w 1996 roku otrzymał doktorat nauk teologicznych. Habilitował się w 2014 r. W latach 1995-2006 był ojcem duchownym w WSD w Radomiu, a następnie wicerektorem i wykładowcą patrologii. Był dyrektorem diecezjalnej rady ds. stałej formacji kapłanów oraz dyrektorem diecezjalnej rady ds. życia konsekrowanego. W 2008 r. objął funkcję przewodniczącego synodalnej komisji ds. kultury, mediów i nowej ewangelizacji. Jest inicjatorem stowarzyszenia „Młyńska. Verum, Bonum, Pulchrum”, organizującego Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. 17 stycznia 2015 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji radomskiej ze stolicą tytularną Usula. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015 r. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła).

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb