Facebook

Wspólnota Młodych Małżeństw

Serdecznie zapraszamy na spotkania formacyjne młodych sakramentalnych małżeństw w każdą drugą niedzielę miesiąca o 6.00 pm w sali pod kościołem.
Chcemy na spotkaniach pogłębiać sakrament małżeństwa czyli naszą relację ze współmałżonkiem i z Chrystusem poprzez modlitwę i odpowiednie lektury i dzielenie się swoim życiem, wspólne wyjścia i wyjazdy. W tym roku czytamy książkę pt. „5 języków miłości”. Opiekunek duchowym Wspólnoty jest ks. Piotr Janas SChr

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: