Facebook

Dzień Chorego na Trójcowie.

Dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes jest obchodzony także jako Światowy Dzień Chorych. Szczególną modlitwą będziemy otaczać wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami choroby i cierpienia.
W naszej Misji Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych odbędzie się w niedzielę,12 lutego o godz. 4:00PM.

Już o 3:00PM zapraszamy do udziału w Godzinie Świętej prowadzonej przez kapłana.

Prosimy o pomoc chorym w dostaniu się do kościoła. Sakrament chorych nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. To sakrament dający chorym moc i odwagę oraz łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Można go przyjąć wiele razy w ciągu życia. Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom: zagrożonym poważną chorobą, zagrożonym śmiercią, będącym w podeszłym wieku, oczekującym na poważną operację, nieprzytomnym, którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb