Facebook

Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.
Dawniej nabożeństwo czterdziestogodzinne najczęściej służyło jako wprowadzenie do Wielkiego Postu. W dzisiejszych czasach jednak mówi się nie tyle o czterdziestogodzinnym nabożeństwie, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin ten zachował się w praktyce duszpasterskiej i zwłaszcza w Polsce określa się nim adorację, odbywającą się w trzy kolejne dni.
Nabożeństwo czterdziestogodzinne dobędzie się na Trójcowie w dniach od 3 do 5 marca i rozpocznie się Drogą Krzyżową w piątek, 3 marca o 3:00PM, zakończy się natomiast w niedzielę, 5 marca Mszą o godzinie 8:00AM.
Podczas nabożeństwa będziemy modlić się za Kościół, Polskę, Stany Zjednoczone, nasze rodziny i za chorych, a szczególnie tych, którzy zmagają się z chorobą nowotworową.
Zachęcamy wszystkich do udziału w Adoracji.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: