Facebook

Anawim

Jeśli Tobie się wydaje, że w Twojej duszy Chrystus już umarł,
pamiętaj, że jest to złudzenie, bo nawet gdybyś zapomniał o Chrystusie –
On nie umrze. On żyje i przez swoją miłość do Ciebie
wydobędzie Cię w ostatniej chwili z niedoli zapomnienia o Bogu,
a może i niewiary i doprowadzi do Ojca.

Kard. Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba.

Wspólnota Anawim jest organizacją charytatywną. Swoją nazwę wywodzi z hebrajskiego słowa „anawim”, które oznacza „ubodzy”. Dom wspólnoty Anawim gromadzi ludzi biednych, bezdomnych, zdanych na Opatrzność Bożą. Do tego domu trafiają osoby opuszczające szpital, a nie mające się gdzie podziać, jak również osoby, którym zabrakło środków finansowych potrzebnych do wynajęcia mieszkania.

Początki wspólnoty sięgają roku 1989, kiedy o. Błażej Karaś, franciszkanin, dostrzegł szybko wzrastającą liczbę bezdomnych polskich emigrantów. Wtedy to za zgodą przełożonych wynajął mały domek przy 4747 S. Justine Street. W ciągu zaledwie 2. tygodni dom ten został przepełniony. To był znak jak bardzo potrzeba takiego domu i to o wiele większego. Po upływie 6. miesięcy od pamiętnego Dnia Dziękczynienia w 1989 roku nadarzyła się okazja do wynajęcia byłego konwentu przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego pod numerem 4637 S. Wolcott St. Ten trzypiętrowy budynek mieścił 20, czasem 35 osób i służył wspólnocie Anawim przez 4. lata. Od 1994 roku organizacja ma swą siedzibę przy kościele Świętej Trójcy, pod adresem 1125 N. Cleaver St. w Chicago.

Znamienną cechą wspólnoty jest przede wszystkim troska o duchową odnowę człowieka. Dom posiada kaplicę, w której mieszkańcy spotykają się na wspólne modlitwy. W każdy czwartek w kaplicy jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Daje to możliwość osobistej adoracji Jezusa Eucharystycznego. Członkowie wspólnoty starają się o to, aby w ten dzień wygospodarować czas na spotkanie z Chrystusem, na rozmowę z Nim. Jemu powierzają swoje problemy i od Niego czerpią siły na przezwyciężanie swoich nałogów i uzależnień. Dla wielu z nich są to specjalne chwile łaski, są to ciche spotkania z Bogiem, który pochyla się nad człowiekiem potrzebującym. Po zakończeniu adoracji Najświętszego Sakramentu odprawiana jest wieczorna Msza św. Wspólnota Anawim ma również możliwość uczestniczenia w Mszy św. oraz nabożeństwach odprawianych w kościele p.w. Świętej Trójcy. Dużym wsparciem są rozmowy z kapłanem, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy duszpasterskie oraz możliwość korzystania z porad i spotkań z psychologiem.

W domu Anawim nie ma personelu płatnego, wszelkie prace są wykonywane w formie dobrowolnej przysługi lub też dyżuru. Pobyt w tym domu jest ograniczony do pewnego czasu i uwarunkowany regulaminem. W domu wspólnotowym można zakwaterować do 50 osób.

Mieszkańcy mogą korzystać z trzech posiłków dziennie. Utrzymanie domu jak i jego mieszkańców jest możliwe dzięki dużej liczbie osób dobrej woli. Takie charytatywne zaangażowanie poprzez darmową pomoc żywnościową, dostarczanie odzieży i obuwia jest realizowaniem na co dzień zasad ewangelicznych: „…bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;…byłem nagi , a przyodzialiście Mnie;… Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili…” (Mt 25,35.36.40). Jeśli stan zdrowia mieszkańców domu na to pozwala, pracują dorywczo i w miarę możliwości wspierają wspólnotę. W domu Anawim obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i ściśle przestrzegana jest zasada trzeźwości. Kto tej zasady nie przestrzega, jest z domu „wypraszany”.

Anawim dla bezdomnych kobiet – wirtualna prezentacja

Wersja polska:

English version:

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb