Facebook

Anawim – Dom Trzeźwości

Jeśli myślisz, że Chrystus już umarł w twojej duszy, pamiętaj, że jest to złudzenie, ponieważ nawet jeśli zapomnisz o Chrystusie, On nie umrze. On żyje i przez swoją miłość do was wyprowadzi was w ostatniej chwili z nędzy zapomnienia o Bogu i być może niewiary i doprowadzi was do Ojca. bł. kardynał Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba.

Wspólnota Anawim jest organizacją charytatywną założoną w 1989 roku, która służy polskiej społeczności imigracyjnej. Nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa «anawim», co oznacza „tych, którzy pozostają wierni w trudnych chwilach.” Społeczność Anawim wita tych, którzy mają niewielkie środki lub nie mają ich wcale, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji, którzy podjęli osobiste zobowiązanie do szukania pomocy, ale znajdują się bez bezpiecznej przystani.
Działamy jako dom trzeźwości w okresie detoksykacji rezydenta, wymagając zewnętrznego wsparcia doradczego podczas pobytu w ośrodku. Nie jest to obiekt pobytu długoterminowego. W domu Anawim zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie narkotyków , a zasada trzeźwości jest ściśle przestrzegana. Kto nie przestrzega tej zasady, jest „wyprowadzany” z domu.
Oczekuje się, że mieszkańcy wrócą do społeczeństwa. Oznacza to pójście na terapię, znalezienie pracy i przestrzeganie zasad domu.
Charakterystyczną cechą wspólnoty jest przede wszystkim troska o duchową odnowę osób, którym się służy. W domu znajduje się kaplica, w której mieszkańcy spotykają się na wspólne modlitwy. W każdy czwartek w kaplicy odbywa się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Stwarza to możliwość osobistej adoracji Jezusa w Eucharystii. Członkowie wspólnoty starają się znaleźć w tym dniu czas na spotkanie z Chrystusem, na rozmowę z Nim. Powierzają Mu swoje problemy i czerpią od Niego siłę, aby przezwyciężyć swoje uzależnienia i zastanowić się, w jaki sposób bardziej pozytywna droga, z wysiłkiem i wiarą, może naprawdę zmienić ich życie na lepsze. Dla wielu mieszkańców … Są to szczególne chwile łaski, są ciche spotkania z Bogiem, który pochyla się nad potrzebującymi. Po zakończeniu adoracji Najświętszego Sakramentu odprawiana jest wieczorna Msza św. Wspólnota Anawim może również uczestniczyć i jest zachęcana do uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach odprawianych w kościele Świętej Trójcy. Rozmowy z księdzem są dużym wsparciem, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy duszpasterskie oraz możliwość skorzystania z porad i spotkań z psychologiem.
Taka jest misja Anawim – Trzeźwy Dom Życia!

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, którą staramy się zapewnić, zadzwoń pod numer: 773 486-8344 i zostaw wiadomość dotyczącą konkretnej sytuacji. Wszystkie połączenia zostaną zwrócone w ciągu dwóch (2) dni roboczych;

Adres Anawim: 1125 N Cleaver Street, Chicago Illinois, 60642

Niech Bóg błogosławi nas wszystkich!

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: