Facebook

Koło Żywego Różańca

W Fatimie i wielu innych objawieniach w Polsce i na świecie Maryja – Matka Boża i nasza, prosi, by modlić się na Różańcu. W naszej Parafii Bractwo Żywego Różańca, zostało założone w odpowiedzi na wprowadzenie przez Jana Pawła II czwartej części Różańca Świętego oraz ustanowienia Roku Różańca. 5 stycznia 2003 roku Ks Paweł Bandurski wraz z siostra Genowefą Potaczałą założyli 4 pierwsze Koła Żywego Różańca. Z biegiem czasu do Bractwa Żywego Różańca zapisywały się kolejne osoby i powstawały kolejne Róże – dziś nasza grupa składa się z 11 Róż dorosłych, jednej młodzieżowej i jednej dziecięcej róży. W ciągu 20 lat działaności na Trójcowie, mieliśmy zaszczyt mieć wielu wspaniałych opiekunów duchowych: ks Pawła Bandurskiego, ks Andrzeja Maślejaka, ks. Roberta Nalepkę, ks, Roberta Będzińskiego. Obecnym opiekunem duchowym Róż jest Ks. Proboszcz – Ks. Andrzej Totzke, SCHR.

Członkowie Róż są tak zorganizowani, że razem tworzą grupy: po 20 osób tak, by był przez nich codziennie odmówiony cały Różaniec (4 części czyli 20 tajemnic).
Ojciec święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” zachęcał: „weźcie znów ufnie do rąk koronkę Różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świetego”. Wiemy że modlitwa różańcowa ma moc egzorcyzmu tzn. bardzo boi się i nie lubi jej szatan. Wiemy też, że na tych 20 osób modlących się przez cały miesiąc spływają łaski, jakby to oni sami odmawiali nie 10 razy Zdrowaś Maryjo, a 50 razy Zdrowaś Maryjo, bo na tym polega modlitwa wspólnotowa, modlitwa wstawiennicza.

Celem Kół Żywego Różańca jest modlitwa w intencji Kościoła Świętego i świata; w intencji parafii, osób chorych ze wspólnoty oraz w specjalnych intencjach wyznaczonych na dany miesiąc. Modlitwa różańcowa stanowi ratunek dla świata i grzeszników. Jak tonącemu podaje się koło ratunkowe, tak Matka Boża podała nam łańcuch modlitwy różańcowej.

W naszej parafii poszczególne Róże, w każdą niedzielę o godzinie 09:30 am odmawiają wspólnie różaniec. Natomiast w każdą pierwszą sobotę, spotykamy się na modlitwie różańcowej o godz. 6:30 pm i na Mszy Św. po której jest procesja światła, a pózniej zmiana tajemnic różańcowych.

Bardzo zachęcamy do odmawiania codziennie jednego dziesiątka różańca przynależąc do konkretnej Róży Różańcowej. Chętnych prosimy o imienne zapisanie się po Nabożeństwie Pierwszosobotnim w sali pod kościołem.

Patroni Róż Różańcowych na Trójcowie:

 1. bł. Karolina Kózkówna
 2. św. Maksymilian Kolbe
 3. św. Antoni Padewski
 4. św. Faustyna Kowalska
 5. św. Teresa od Dzieciątka Jezus
 6. św. Charbel Makhlouf
 7. św. Jan Paweł II
 8. św. Franciszek z Asyżu
 9. św. Rita z Cascia
 10. św. Józef
 11. bł. kard. Stefan Wyszyński (Róża Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla)

Z Historii Żywego Różańca

„Różaniec nas zbawi, różaniec nas wesprze w trudach codziennego życia. Wróćmy do różańca na co dzień, a odnajdziemy pokój Chrystusowy, jakiego świat dać nie może.” – Kard. August Hlond.

W Kościele katolickim są dwie modlitwy zdolne wstrząsnąć niebem i ziemią. Są nimi Msza święta i Różaniec. Msza święta jest ofiarą Jezusa Chrystusa, a Różaniec modlitwą Jego Matki. To dzisiejszemu światu, w którym człowiek jest zrozpaczony i zagubiony, kiedy stracił sens i cel swojego życia – Maryja daje do ręki obronę i ratunek: RÓŻANIEC.
Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu (bł. kard. Stefan Wyszyński).
Zwyczaj odmawiania 150 Ojcze nasz i 150 Zdrowaś Maryjo ukształtował się w XI wieku w oparciu o tradycję monastyczną. W klasztorze Kartuzów w Trewirze zapoczątkowano rozważanie tajemnic różańcowych, a dominikanie podzielili różaniec na 15 dziesiątek oraz 3 części: radosną, bolesną i chwalebną. W XVI wieku różaniec był znany i odmawiany przez ludzi w wielu krajach Europy. Zmianę w różańcu wprowadził Jan Paweł II, 7 października 2002 roku dodając do trzech istniejących części – tajemnice światła. W naszej wspólnocie parafialnej obecnie (2023) istnieje jedenaście Kół Żywego Różańca osób dorosłych. Pierwsi członkowie zostali przyjęci 5 stycznia 2003 roku. Wtedy to powstały 4 róże, zaś piąta została założona jesienią tego samego roku. Członkowie Żywego Różańca rozważają tajemnice zawarte w Ewangelii i starają się żyć według jej wskazań. Przez odmawianie codzienne jednego dziesiątką różańca, rozważają oni tajemnice życia Jezusa i Jego Matki, pochylają się nad ogromem cierpienia Syna Bożego oraz Jego Zmartwychwstaniem.

Różaniec odmawiany przez członków Żywych Róż jest hołdem oddanym Maryi. Stanowi też cudowny środek uświęcenia człowieka i jego postępu duchowego. Ta szkoła życia chrześcijańskiego kształtowała się przez wieki.

Dobremu Bogu pragniemy zawsze zanosić nasze dziękczynienie i wdzięczność za otrzymane łaski. Pragniemy podziękować za założycieli Bractwa Żywego Różańca, opiekunów oraz wszystkich obecnych, byłych i przyszłych członków, oraz za nieustanną opiekę nad nami podczas 20 lat istnienia Bractwa Żywego Różańca.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: