Facebook

Kontraktorzy

Dobrze postąpiłeś,
że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego imienia,
bo wypłynęło to z twego serca.
(1Krl 8, 18-19)


Od początku istnienia Polskiej Misji Duszpasterskiej w 1988 roku trzeba było dokonywać napraw i ulepszeń w kościele, na plebani i w szkole. Blisko stuletnie budynki wymagały gruntownej konserwacji. W 2002 roku w swoim sprawozdaniu ze stanu materialnego Polskiej Misji Duszpasterskiej w Chicago ks. dyrektor Władysław Gowin napisał: „sądzę, że niedługo trzeba będzie pomyśleć o zmianie dachu na kościele. Dach jest w nienajlepszym stanie”.

Chcąc sprostać tym wezwaniom, ks. Paweł Bandurski, po objęciu funkcji dyrektora Misji, powołał do istnienia w maju 2003 roku Radę Kontraktorów. Ten zespół mężczyzn, pracujących na co dzień w różnych dziedzinach i specjalnościach związanych z budownictwem, swoją fachową wiedzą, doświadczeniem i radą, wspiera ks. Proboszcza w pracach remontowych kościoła. Członkami rady są parafianie: Wojciech Gago, Marian Grzebień, Zbigniew Ignas, Tadeusz Kasia, Jan Koszyk, Bogdan Ogórek i Robert Wasilewski.

Nieocenioną rolę spełnia Rada przy analizie kontraktów i zawieraniu umów z wykonawcami. Dzięki ich poradzie łatwiejszym się staje odpowiedni wybór głównego wykonawcy. Ksiądz Dyrektor szczegółowo omawiał z Radą Kontraktorów remont dachu (wiosna-jesień 2003), remont katakumb (styczeń-marzec 2004), odnowienie wież kościoła (kwiecień 2004-2005), wymianę nagłośnienia, odnowienie wnętrza kościoła i inne naprawy związane z utrzymaniem i konserwacją budynków. Fachowe konsultacje udzielane przez Radę oraz bezpośrednie zaangażowanie jej członków w naprawę i konserwację budynków przyczyniają się do dużych oszczędności.

Członkowie Rady kontraktorów są przykładem właściwego wykorzystania darów i charyzmatów otrzymanych od Boga do pomnożenia dobra wspólnoty, do której należą. Chodzi o to, aby tworzący parafię odczytując własne obdarowanie, służyli wspólnocie według otrzymanych talentów i możliwości.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: