Facebook

Lektorzy

Konstytucja o Liturgii mówi: „Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cala jego moc” (KL 10).


W dokumencie tym ojcowie Soboru Watykańskiego II wspominają także o zasadach wynikających z hierarchicznego i społecznego charakteru liturgii. Wskazują oni na to, że czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła, będącego sakramentem jedności, a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów. Czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, poszczególnych natomiast członków dosięgają w różny sposób zależnie od święceń, urzędów i czynnego udziału.

Lektorzy, tak jak ministranci, komentatorzy i członkowie chóru spełniają funkcję liturgiczną wynikającą z ich posługi. Ustanowieni są oni do czytania Słowa Bożego w czasie Mszy św. oraz innych obrzędów świętych. Mogą oni także w razie braku kantora recytować psalmy między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej.
W naszej parafii grupa lektorów została reaktywowana w 1988 roku, kiedy dyrektorem Polskiej Misji Duszpasterskiej im. Świętej Trójcy został ks. Władysław Gowin. Lektorzy czytają Słowo Boże podczas Mszy św., zapowiadają intencje modlitwy powszechnej oraz czytają wprowadzenie przed rozpoczęciem liturgii. Podczas swoich spotkań z księdzem opiekunem czytają i rozważają Pismo Święte.

Posługa lektorów wymaga, aby ich uczestnictwo we Mszy św.
było świadome, czynne i owocne (KL 11).

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: