Facebook

Rada parafialna

„Do Rady… należy dobrać wiernych w ten sposób,
żeby jej skład był rzeczywistym odzwierciedleniem całej części
Ludu Bożego”
Kodeks Prawa Kanonicznego kan.#512 par.2

Rada parafialna przy kościele Świętej Trójcy istnieje nieprzerwanie od 1873 roku. Różne były dzieje rady i jej skład osobowy. Rada zawsze służyła Trójjedynemu Bogu. i całej Wspólnocie Parafialnej. Jej zadaniem było też utrzymanie łączności z różnymi grupami i organizacjami istniejącymi w parafii.

W połowie lat osiemdziesiątych zaistniało niebezpieczeństwo zamknięcia parafii i kościoła Świętej Trójcy z powodu drastycznie zmniejszającej się liczby parafian. Członkowie Rady, a szczególnie p. Stefania Pietruszka zabiegali o to aby kościół nie został zamknięty. Starania te zostały uwieńczone sukcesem dnia 14 lutego 1988 roku, kiedy to kard. Joseph Bernardin ustanowił Polską Misję Duszpasterską. Zapoczątkowało to nową erę w życiu Parafii. W pewnym sensie – powrót do przeszłości – duszpasterstwo w języku polskim, jak również dynamiczny rozkwit działalności niezbędny w sprostaniu nowym wyzwaniom. Rada służyła w odbudowie i przywracaniu świątyni jej pierwotnej funkcji. Wspierała ks. proboszcza pomocą i modlitwą w działalności i służbie na rzecz parafii.

W 2002 roku Dyrektorem Misji został ks. Paweł Bandurski, SChr. W związku rozwojem działalności parafii i przygotowaniami do Jubileuszu 100-lecia konsekracji świątyni, decyzją ks. proboszcza Rada została powiększona do 12 osób.

Zebrania Rady odbywają się raz w miesiącu. Celem tych spotkań jest pomnażanie dobra duchowego i materialnego, omawianie bieżących spraw z życia parafii, planowanie uroczystości, remontów, dzielenie się spostrzeżeniami, potrzebami oraz próby rozwiązania kłopotów.

Rada Parafialna od szeregu lat organizuje rodzinną zabawę sylwestrową, której centrum jest Msza święta o północy. Jest to wspólna zabawa dla dzieci i rodziców powiązana z różnymi konkursami. Od roku 2004 przy pomocy wszystkich grup istniejących w parafii jest organizowany Festiwal Parafialny. Jest ważne wydarzenie kulturalne, które prezentuje bogactwo życia we Wspólnocie Parafialnej.

Przedstawiciele Rady mają swojego przedstawiciela w Radzie Kardynała przy Archidiecezji Chicago, w czasie wizytacji parafii spotykają się z władzami Zakonu Księży Chrystusowców. Członkowie Rady w większości są także zaangażowani w innych grupach parafii, inspirując je do działania.

Wszelkie prace i inicjatywy podejmowane przez Radę trafnie odzwierciedlają słowa św. Franciszka z Asyżu:

Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz, i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twojej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (Św. Franciszek z Asyżu, Pisma)

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: