Facebook

Schola „Dzieci Pana Boga”

Gdzie słyszysz śpiew,
tam idź, tam dobre serce mają.
Źli ludzie, mówię ci, źli nigdy nie śpiewają

Schola dziecięca „Dzieci Pana Boga” powstała we wrześniu 1999 roku. Po raz pierwszy schola zaśpiewała na Święta Bożego Narodzenia w 1999 roku. Zespół założony przez Marka Peca liczył 17 dzieci. Od 2001 roku do czerwca 2006 opiekunem scholi była s. Ewa Wittich MChr, a grupa powiększyła się do 48. członków. W 2002 roku powstała nazwa scholi „Dzieci Pana Boga”. W każdą niedzielę o godzinie 13. zachęca swoim śpiewem dzieci do wspólnej modlitwy według słów św. Augustyna Kto śpiewa dwa razy się modli.

Schola żywo angażuje się w życie Kościoła w Chicago. Brała udział w „Przeglądzie piosenki religijnej” w Chicago w październiku 2003 i 2004 roku. W roku 2002 schola nagrała płytę z kolędami. W tym samym roku wystąpiła na koncercie kolęd w parafii św. Jakuba w Chicago. Ogromnym przeżyciem dla wszystkich członków był wyjazd i koncert w parafii św. Krzyża w Minneapolis, MN. W listopadzie 2003 roku wszyscy członkowie scholi wraz z siostrą Ewą i grupą rodziców udali się na pielgrzymkę do Rzymu. Dzieci uczestniczyły w Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II. To spotkanie pozostawiło w ich sercach niezatarty znak i jeszcze długo opowiadały o nim po powrocie.

„Dzieci Pana Boga” bardzo lubią śpiewać i chętnie uczestniczą w życiu parafii poprzez przygotowywanie i wystawianie jasełek, występy na festiwalach parafialnych. To umiłowanie śpiewu przez dzieci mobilizuje także ich rodziców do zaangażowania się w to, co się dzieje we wspólnocie parafialnej. Rodzice dzieci przygotowali już dwukrotnie obiady niedzielne w sali parafialnej, z których dochód przeznaczony był na remont świątyni. Również festiwalowa kuchnia w latach 2004, 2005 i 2006 była zorganizowana przez rodziców, których dzieci śpiewają w scholi. Przyjaźnie dzieci owocują zacieśnianiem się więzi między rodzicami.

Od września 2019 roku opiekunami zespołu są ks. Piotr Janas wraz z Waldemarem Ruszałą i Markiem Pecem. Zespół śpiewa podczas Mszy św. Rodzinnej w niedziele o godzinie 12:15. Także bierze udział w corocznej parafilanej Cecyliadzie jak i w parafialnym kolędowaniu. Zespół w ostatnim czasie brał udział w warsztatach muzycznych w Lawrence, wyjeżdzał na Wakacje z Bogiem do Yorkwille, a także brał udział w pielgrzymce do Amerykańskiej częstochowy i Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Próby zespołu odbywają się we wtorki o godzinie 6:15 pm. 

Serdecznie zapraszamy !!!

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: