Facebook

Mężczyźni św. Józefa

Jan Paweł II podczas Mszy św. w Kaliszu 4 VI 1997 tak powiedział o św. Józefie: „Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec Jej Syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym. On, jako Ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać Go i nosić na swoich rękach. Dlatego kapłani zwracają się do św. Józefa z gorącą prośbą o to, żeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować Eucharystyczną Ofiarę, z jaką On spełniał swoją misję przybranego ojca Syna Bożego. Te ręce, które dotykają Ciała Eucharystycznego Chrystusa pragną wyjednywać u św. Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla z Nazaretu okazywał swojemu przybranemu Synowi”.

Kult św. Józefa już w VIII wieku zaczął przybierać różne formy liturgiczne: obchodzono święta, układano modlitwy, formularze mszalne. Jednakże dopiero w XVI wieku uroczystość ku czci św. Józefa w dniu 19 marca wprowadzono w całym Kościele. Wtedy to też powstało wiele bractw i towarzystw ku czci przybranego ojca Jezusa. Zawsze były to organizacje skupiające tylko mężczyzn i młodzież męską. Papież Pius XII dzień 1-go maja ustanowił świętem Józefa Robotnika, a Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Czczony jest św. Józef również jako patron dobrej śmierci.

W naszej parafii Towarzystwo Świętego Józefa zostało reaktywowane 19 marca 2006 roku. Swymi korzeniami Towarzystwo to sięga 1871 roku i było bardzo aktywne w latach tworzenia parafii Świętej Trójcy oraz w budowie pierwszego i obecnego kościoła.

Reaktywowane Towarzystwo nawiązuje do idei dawnego Towarzystwa Świętego Józefa w naszej parafii a jego członkowie pragną żyć duchowością św. Józefa. Obecnie grupa ta liczy 40 osób. Czciciele św. Józefa uczą się jak, na co dzień żyć z Chrystusem i dla Jego chwały. Święty Józef jest wzorem delikatności względem kobiet i wzorowego życia rodzinnego opartego na wzajemnej miłości, szacunku, życzliwości i dobroci.

Opiekunem duchowym Towarzystwa Świętego Józefa jest ks. Piotr Janas, SChr. Mężczyźni św. Józefa spotykają się w pierwsze środy miesiąca na wieczornej Mszy świętej i nabożeństwie.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb

Sponsorzy Festiwalu:

Sponsor medialny:

Złoty sponsor:

Srebrny sponsor:

Brązowy sponsor: